Verplichte stage Intensive care Intensive care

Duur: 
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kenmerkende klinische prestaties
Na deze stage heb je ervaring opgedaan met alle denkbare soorten IC-patiënten met interne, chirurgische, cardiale en pulmonale problematiek. In het UMC Utrecht bestaat specifieke expertise met patiënten met complex cardiaal falen, met transplantatie patiënten en patiënten met mechanische ondersteuning. Daarnaast zijn er twee intensivisten die ook toxicoloog zijn en is er veel aandacht voor echografie.

Vaardigheden
Intercollegiale samenwerking, partijen met verschillende inzichten (poortspecialisten, families) bij elkaar brengen, snel prioriteren, levensreddend handelen, end of life care.
Je kunt kritisch zieke patiënten stabiliseren en je kunt het beleid voor de komende dagen en weken uitzetten. Je kunt als lid van het IC-team samen met verpleging, ondersteuners en consulenten, elke patiënt proportionele IC-zorg geven.
Je kan je vaardigheden op gebied van echografie uitbreiden en centrale en arterielijnen leren plaatsen.

Competenties & EPA’s
Tijdens de IC-stage kunnen de verplichte EPA’s ‘Opvang en behandeling van een patiënt op de IC’ en ‘Polyfarmacie’ worden behaald. Daarnaast is het mogelijk EPA’s binnen de opleiding tot intensivist te behalen. Hier zijn 16 EPA’s vastgesteld, waarbij bijvoorbeeld ‘Opname en triage’ maar ook ‘complexe mechanische beademing’ of ‘management van lang-liggende IC-patiënt’ kunnen worden behaald. Ook maatschappelijke thema’s zoals kosten, efficiënte zorg, proportionaliteit zijn bij uitstek thema’s die binnen de IC aan bod komen. Tenslotte leer je gesprekken te voeren over het doorgaan of beperken van de IC-behandeling.

Hoe ga ik leren?

De stage start altijd met een uur introductieonderwijs voor nieuwe artsen gedurende de eerste 12 werkdagen van iedere kalendermaand.

Daarnaast is er vrijwel iedere werkdag drie kwartier tot een uur onderwijs verzorgd door de staf van het IC-Centrum. Ook zijn er multidisciplinaire besprekingen, necrologiebesprekingen, et cetera.

Je werkt altijd in teamverband. Er is 24/7 een fellow en een intensivist aanwezig, dus je leert in een zeer veilig opleidingsklimaat. Overdag heb je de zorg voor 2-4 patiënten. In de avond is dat een unit van 12 patiënten en ’s nachts zijn het 16-18 patiënten.

Show-and-tell

In de evaluatie met de aios interne geneeskunde wordt het volgende gezegd; “De IC stage is van de best georganiseerde stages, waarbinnen je in een heel veilig klimaat ontzettend veel kunt leren. De supervisie is laagdrempelig en er is veel onderwijs van een goed niveau. De stage is ook zeker een aanrader voor aios die overwegen een enkelvoudige differentatie IC te gaan doen.”

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kun je contact opnemen met dr. Monika Kerckhoffs (intensivist) via m.c.kerckhoffs-2@umcutrecht.nl. Voor praktische vragen kun je contact opnemen met mevrouw Rosalie Jenster (onderwijssecretaresse) via R.Jenster@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen