Verplichte stage Intensive care Intensive care

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Patiënten met nagenoeg alle ziektebeelden kunnen behandeld worden op de intensive care van het UMC Utrecht. Specifieke expertise op het gebied van infectieziekten en immunologie, hemato-oncologie, hemodynamiek en transplantatiegeneeskunde zorgt voor veel aanbod van deze patiëntencategorieën. Je zal op zeer regelmatige basis hart- of longtransplantatie patiënten behandelen. Tevens zie je patiënten met een grote diversiteit aan ‘cardiac-assist devices’ en ECLS. Ook de (acute) neurochirurgische- en gastro-intestinale chirurgische populatie die je op de IC in het UMC Utrecht treft is uniek als gevolg van bijzondere operatietechnieken, waaronder cerebrale bypass- en robotchirurgie. Ook zal je complexe (neuro)traumatologische patiënten behandelen vanwege de functie van het UMCU als traumacentrum voor een grote regio. Tenslotte zien we frequent patiënten via het Centrum voor Thuis Beademing (CTB) en het Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) expertise centrum.

Aan het einde van de stage heb je daarnaast minimaal de volgende competenties behaald:

 • Vroege herkenning van (potentiële) bedreigingen van de vitale functies.
 • Vroegtijdig inzetten van diagnostiek en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt.
 • Prioriteren van multi problematiek bij de vitaal bedreigde patiënt of IC-patient.
 • Intensief samenwerken met je collega IC-artsen, consulenten en verpleegkundigen.
 • Leveren van IC specifieke therapieën als beademen, toedienen van inotropica en vasopressoren en nierfunctievervangende therapie.
 • Het begeleiden van het transport van IC-patiënten.
 • Medisch ethische discussies voeren en begeleiden over het doorgaan of staken van de IC-behandeling gericht op herstel.
 • Communicatie met patiënt of familieleden over IC-behandeling en het doorgaan of staken hiervan.
 • End of Life care verzorgen en donatieprocedures begeleiden.
 • Het plaatsen van arteriële en centraal veneuze lijnen.

De volgende ziektebeeld (met bijbehorende competenties) komen minimaal aan bod:

 • Sepsis.
 • Respiratoire insufficiëntie.
 • Opvang van gereanimeerde patiënt.
 • Shock.
 • Coma.
 • Postoperatieve zorg.

Een uitgebreide lijst van alle klinische presentaties en medisch technische vaarduigheden die je in deze stage dient te leren, is terug te vinden in het landelijk opleidingsplan interne geneeskunde 2015.

Hoe ga ik leren?

Op de werkvloer vorm je een belangrijke schakel in een hecht team met de medische staf, de fellows, PA’s, coassistenten en verpleegkundigen. Naast medische kennis en vaardigheden, wordt er op de IC een beroep gedaan op je organisatietalent en communicatievermogen. In de dagdienst ligt de focus op het opstellen van een behandelplan voor de komende 24 uur voor jouw patiënten. In de avond- en nachtdienst heb je de verantwoordelijkheid over een (anderhalf in de nachtdienst) unit van circa 10 (in nacht 16) patiënten. Daarnaast organiseer je samen met de fellow of het staflid de zorg rondom de nieuwe opnames op jouw unit.

Show-and-tell

Het Intensive Care (IC) Centrum van het UMC Utrecht vormt een unieke opleidingsplaats. Je volgt er je opleiding tot intensivist in de modernste academische IC van Europa. Er zijn 36 eenpersoonskamers verdeeld over 3 units van 12 bedden. Er werken 14 stafleden, meer dan 150 verpleegkundigen, 4 Physician Assistants (PA’s) en 4 afdelingshulpen op de werkvloer. De patiënten kunnen met elk ziektebeeld op elke unit liggen en de artsen werken op alle units. Het IC Centrum van het UMC Utrecht is opgezet als een ‘healing environment’ en zo ingericht dat patiënten rust ervaren in een ruimte die zo weinig mogelijk beangstigende prikkels levert.

Op de IC van het UMC Utrecht worden vrijwel alle categorieën IC patiënten behandeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld patiënten met infectieziekten, neurologische aandoeningen, trauma patiënten, patiënten na meer of minder complexe hartchirurgie en patiënten na hart- of longtransplantatie. Ook worden patiënten met een steunhart of met Extra Corporeal Life Support (ECLS) behandeld. Patiënten komen gepland en ongepland en kunnen kort of langdurig opgenomen zijn. De 14 stafleden hebben een pluriforme achtergrond, zoals anesthesiologie, interne geneeskunde, cardiologie en neurologie. Hiermee levert ieder staflid een eigen bijdrage aan de patiëntenzorg en de opleiding. De enthousiaste medische staf deelt hun enthousiasme voor opleiden en is zeer bereid hun kennis en vaardigheden te delen.

De stage IC in het UMC Utrecht wordt gekenmerkt door verscheidenheid, veel en gevarieerd onderwijs en laagdrempelige supervisie.

Sollicitatie en contact

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. M.C. Kerckhoffs, intensivist.
Telefoon: 088 756 11116
E-mail: mkerckh2@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen