Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van vragen en informatie over de Opleidingsetalage. Voor vragen over de medische vervolgopleidingen verwijzen we je naar medischevervolgopleidingen.nl.

Vragen over content plaatsen op de Opleidingsetalage

Hoe kan ik content plaatsen op de Opleidingsetalage?
Om een opleiding of stage te plaatsen, heb je een account nodig. Dit account ontvang je na registratie. Na autorisatie kun je inloggen op de website. Je bevind je dan op de beheerpagina van de website. Hier kunnen opleidingen en opleidingsonderdelen aangemaakt en beheerd worden.
In de Handleiding Opleidingsetalage vind je alles over hoe je content kunt plaatsen op de Opleidingsetalage. Aanvullende vraag? Neem dan contact met ons op via etalage@demedischspecialist.nl.

Wie mag een opleiding op de website toevoegen?
Erkende (door de RGS geregistreerd als opleidingsinstelling) medisch en geneeskundig specialistische vervolgopleidingen en profielen kunnen een opleiding of een stage toevoegen op de site. Dit kan bijvoorbeeld de opleider, de leerhuismanager, de clustercoördinator of de afdelingssecretaresse zijn.

Kunnen ook niet-opleidingsklinieken een differentiatiestage of vooropleiding in de etalage plaatsen?
Dit kan niet. Een opleider en een opleidingsafdeling dienen door de RGS erkend te zijn om een stage op de Opleidingsetalage te plaatsen.

Welke informatie zet ik op de Opleidingsetalage?
Als opleider kun je zelf kiezen hoe je je opleiding of stage presenteert. Je beschrijft zelf wat je kenmerkend vindt voor de kwaliteit van de opleiding, welke speerpunten gekozen zijn en wat de stage of patiëntenpopulatie uniek maakt. Het online format biedt een richtlijn voor de informatie die je kunt gebruiken. Wij raden je aan contact op te nemen met het leerhuis van het ziekenhuis voor ondersteuning bij het maken en beheren van een stagebeschijving.

 

Vragen over registratie op de Opleidingsetalage

Waar kan ik me registreren om een stage te plaatsen op de Opleidingsetalage?
Om een opleiding of stage te plaatsen, heb je een account nodig. Dit account ontvang je na registratie. Na autorisatie kun je inloggen op de website. Je bevind je dan op de beheerpagina van de website. Hier kunnen opleidingen en opleidingsonderdelen aangemaakt en beheerd worden. Aanvullende vraag? Neem dan contact met ons op via etalage@demedischspecialist.nl.

 

Vragen over regelgeving rondom differentiatiestages

Welke regelgeving speelt een rol bij het kiezen van een differentiatiestage?
De regelgeving rondom differentiatiestages en vooropleidingen is vastgelegd in het Kaderbesluit. Regelgeving per specialisme ligt vast in het Specifieke Besluit en in het opleidingsplan van elke vereniging. Het lokale en individuele opleidingsplan zijn hiervan een afgeleide. De Opleidingsetalage heeft geen invloed op deze regelgeving. De aios legt de afspraken die ze met haar opleider over stages maakt vast in het opleidingsschema in MijnRGS.
Kijk op medischevervolgopleidingen.nl voor nadere informatie over regelgeving en financiering van de opleiding.
 
Mag een aios een stage doen in een andere regio?
In het opleidingsschema staat de planning van alle stages en opleidingsinstellingen van een aios. Deze stages dienen plaats te vinden in erkende opleidingsinstellingen. Voor de locatie bestaat geen beperkende regelgeving. Als een aios een stage in een andere regio wil doen, stemmen de aios en betrokken opleiders daar onderling over af, rekening houdend met de afspraken die binnen de opleidingen en regio’s gelden. Een geschil, wat nu? Lees verder op medischevervolgopleidingen.nl.