Interne geneeskunde

Over de opleiding

Wie zijn wij? 
De interne geneeskunde is één van de breedste vakgebieden in het ziekenhuis. Door differentiaties in 15 subspecialisaties heeft iedere internist zijn eigen expertise. Bij het oplossen van klinische problemen zijn internisten dan ook echte teamspelers. Bijna alle specialismen hebben raakvlakken met de interne geneeskunde. Daarmee biedt ons specialisme dan ook bij uitstek mogelijkheden aan aios met belangstelling voor de vele aspecten van de geneeskunde.

Dit spanningsveld van breedte- en dieptekennis leidt tot een prachtig intellectueel uitdagend werkveld van de internist. Als aios interne geneeskunde krijg je te maken met adolescenten en volwassenen met aanzienlijk variërende en soms complexe problematieken van de inwendige orgaansystemen. De behandeling bestaat uit het geven van leefstijladviezen, voorschrijven van medicatie of coördineren van een multidisciplinaire behandeling. Afwisselend kom je daarbij terecht in situaties waarin acuut handelen of een chronisch behandeltraject vereist is.

Wij, de vakgroep interne geneeskunde, zijn een enthousiaste en uiterst gedreven groep die de aios opleiden tot gedegen internist binnen alle facetten van het vakgebied. Daarbij hechten wij veel waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en ambities. Tijd en aandacht hiervoor mag je van ons verwachten. Wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in combinatie met een promotietraject, het behalen van je ‘basiskwalificatie klinisch onderwijs’ en het opdoen van kennis op gebied van management of ‘kwaliteit & veiligheid’, zijn daarvan enkele voorbeelden.

Als internist ben je de expert op het gebied van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen. Met jouw pathofysiologische kennis leg je verbanden tussen de klachten van een patiënt en diens orgaan- of systeemdysfunctioneren. Daarnaast speel je als ‘spin in het web’ een coördinerende rol in de interdisciplinaire behandeling van patiënten met twee of meer chronische ziekten.

Het UMC Utrecht biedt naast een brede opleiding ook specifiek veel aandacht aan het uitwerken van jouw persoonlijke ambities. Circa 75 aios volgen hun opleiding interne geneeskunde in het UMC Utrecht en nog eens circa 75 aios in de regio.

Individuele keuzeverdieping
Binnen de opleiding word je als aios interne geneeskunde niet alleen opgeleid tot een gedegen internist met een brede kennis en vaardigheden, maar wordt ook veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke kwaliteiten en ambities. Binnen de ROCU proberen wij de opleiding zoveel mogelijk toe te spitsen op jouw interesses en de behoeftes. Deze individuele keuzeverdieping gedurende je opleiding kan in de vorm van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, al dan niet in combinatie met een promotietraject, het opdoen van onderwijservaring en het behalen van je BKO (basiskwalificatie klinisch onderwijs), het opdoen van management skills of je verder verdiepen in competenties als ‘Kwaliteit & Veiligheid’ en ‘Doelmatigheid’. Op deze manier kun je straks na het voltooien van je opleiding en na je registratie vol vertrouwen aan de slag als internist. Opgeleid in de regio Utrecht sta je sterk op de arbeidsmarkt!

Over de regio
De opleiding Interne geneeskunde is in principe een 6-jarige opleiding, welke in zijn geheel wordt verzorgd door 6 ziekenhuizen binnen de OOR Utrecht (Regionale Opleidingscommissie Utrecht, ROCU). Zodra aios worden toegelaten tot onze opleiding, wordt afgesproken welk deel van de opleiding zij in welk ziekenhuis zullen doorlopen.

De perifere huizen die naast het UMC Utrecht onderdeel van de ROCU vormen, zijn:

  • St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein;
  • Diakonessenhuis Utrecht;
  • Ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede;
  • Meander Medisch Centrum te Amersfoort;
  • Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn.

In het algemeen doorlopen aios de eerste 2 à 3 jaar van de opleiding in één van de 5 perifere ROCU huizen en komen zij daarna naar het UMC Utrecht voor het laatste deel van hun opleiding. Binnen het UMC Utrecht zijn ongeveer 75 aios interne geneeskunde werkzaam.

Wat onderscheidt ons als ROCU (Regionale Opleidingscommissie, Utrecht)?
Het streven van de ROCU is niet alleen om aios op te leiden tot gedegen internisten met een brede kennis en bijbehorende vaardigheden, maar ook om aios op te leiden die zich onderscheiden op de arbeidsmarkt door hun individuele specialisaties, passend bij hun eigen persoonlijke kwaliteiten en ambities. De ROCU wil haar aios derhalve meer bieden dan alleen een goede en brede medische opleiding en besteedt dan ook veel extra aandacht aan het meegeven van een goed ontwikkelde persoonlijke signatuur. Hiermee biedt de ROCU de toekomstige Utrechtse internisten solide kansen op de arbeidsmarkt.

Om die reden wordt binnen de ROCU veel waarde gehecht aan de persoonlijke ontwikkeling, wensen en ambities van aios, zodat de eigenschappen waar de aios van nature in uitblinkt tijdens de opleiding verder worden ontwikkeld. De individuele aios en diens persoonlijke ontwikkeling staan centraal, opdat iedere aios kan excelleren op bepaalde persoonlijke competenties. Om die reden wordt iedere aios de mogelijkheid geboden zich te bekwamen in een niet-medisch verdiepingsonderwerp (zoals onderwijs, wetenschap, management & leiderschap of kwaliteit & veiligheid) en zijn binnen de opleiding meerdere trajecten op dit gebied mogelijk (denk aan het behalen van een ‘basiskwalificatie onderwijs’ (BKO) of meewerken aan een groot managementproject).

Referenties
"De vanzelfsprekendheid waarmee jullie meedenken om de opleiding zoveel mogelijk bij de persoonlijke wens van de aios aan te laten sluiten, is bijzonder." - Rosa de Jager, (voormalig) aios interne geneeskunde.

"In zowel het perifere ziekenhuis als in het UMC Utrecht heerst een zeer prettig en fijn opleidingsklimaat. Een zeer prettige open sfeer met alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eventuele persoonlijke omstandigheden. Elke dag, zeven jaren lang met ik ben zeer veel plezier naar mijn werk gegaan!" - Britt Suelmann, voormalig aios interne geneeskunde, nu geregistreerd als internist-oncoloog.

Meer informatie
De ROCU beschikt over een eigen website: http://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Contact
Heb je vragen over de opleiding interne geneeskunde? Neem dan contact op met één van de opleidingscoördinatoren via opleiding-interne-geneeskunde@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen