Keuzestage Onderwijs Klinisch onderwijs (AKO)

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

De keuzestage klinisch onderwijs AKO is een unieke keuzestage. Als AKO (aios klinisch onderwijs) interne geneeskunde begeleidt je de coassistenten tijdens de weken dat zij op de stage interne geneeskunde doen. In deze stage leer je vaardigheden met betrekking tot het voorbereiden en verzorgen van onderwijs en begeleiding van coassistenten in het coschap “Link Groen”, het zijn derdejaars geneeskunde studenten.

In afstemming met de opleider bepaal je aan welke competenties je in deze stage specifiek aandacht zult besteden. Onderstaande competenties komen expliciet aan bod in deze stage:

 • Je leert onderwijs en bedside-teaching verzorgen aan coassistenten.
 • Je leert effectieve onderwijsmethoden te selecteren en het leerproces van anderen te faciliteren.

 • Je leert constructieve feedback te geven op vaardigheden, kennis en gedrag.

 • Je leert moeizame voortgang en/of complicerende eigenschappen te herkennen en deze te benoemen. Je doet een voorstel voor bijsturing in de scholing van de betreffende coassistent.

 • Je leert adequaat om te gaan met een hiërarchische opleidingsrelatie.

Hoe ga ik leren?

De AKO interne geneeskundige in het UMC Utrecht besteed 80% van de week (0,8 fte) aan onderstaande taken.

1. Groepsbijeenkomsten derdejaars coassistenten met als voornaamste doelen:

 • Groepsgewijs voorbereiden en nabespreken van contacten met patiënten.

 • Beoordeling en feedback van patiënt verslagen.

 • Leren klinisch redeneren.

 • Leren presenteren van een patiëntencasus.

 • Bedside teaching.

 • Attitude vorming: observeren van afwijkend gedrag en bijsturen.

 • Logistieke problemen.

2. Beoordelen voortgang individuele studenten; 10 minuten gesprek, tussen en eind- beoordelingsgesprekken aan de hand van de elektronische portfolio, aftekenen EPA’s (entrustable professional activities).

3. Eventueel professioneel gedrag beoordeling (in het UMC Utrecht doet de zaalarts/directe begeleider dit, op andere locaties kan dit ook de AKO zijn i.o.m. de andere collega's).

4. Regelmatig overleg met AKO heelkunde over voortgang studenten, overdracht studenten bij stagewisseling van interne naar heelkunde, en over eindbeoordeling.

5. Na overleg en op instigatie van de examinator overleg met aios, staf, verpleegkundigen over coassistenten en de gang van zaken rondom coschap en onderwijs.

6. Bijdragen aan de verbetering van de studiematerialen van jaar 3.

7. Wekelijkse bijeenkomst (30 minuten)  met de (lokale) examinator/coördinator, AKO heelkunde en onderwijsassistent t.a.v. progressie studenten en probleemgevallen (vast wekelijks overleg).

8. De AKO in het UMC Utrecht neemt ook deel aan het geven van onderwijs in het voorbereidend blok van Link Groen. Hiervoor is een vast rooster dat zich elke 6 weken zich herhaalt. Het gaat om circa 2-3 uur onderwijs per week en betreft praktische onderwerpen zoals beluisteren cortonen, klinisch redeneren (de patiënt met buikpijn, de patiënt met dyspnoe, etc.).

Iedere AIOS de onderwijsstage doet, volgt in deze periode minimaal één cursus uit het aanbod training voor docenten als aangeboden door het Expertisecentrum.

Show-and-tell

Na het coschap moeten de coassistenten in staat zijn om:

 • Zelfstandig anamnese en lichamelijk onderzoek uit te voeren bij een patiënt.
 • Relevante uitspraken te doen over differentiaal diagnose, aanvullend onderzoek, behandeling.
 • Hiervan zowel mondeling als schriftelijk verslag te doen.
 • Het leren van praktische vaardigheden zoals venapunctie, infuus (en bij heelkunde participatie op OK en hechten).
 • Verdieping en toepassing van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.
 • Het volgen van patiënten door het ziekenhuis.
 • Te werken aan de ontwikkeling van een adequate professionele attitud

De eerste vier weken bij de interne geneeskunde zijn de coassistenten ingedeeld op een verpleegafde­ling en de laatste twee weken op de polikliniek interne geneeskunde en spoedeisende hulp (voor zowel heelkunde als interne geneeskunde).

De dagindeling wordt bepaald door patiëntgerelateerde activiteiten en de gang van zaken op de stageplaats. Daarnaast besteedt de coassistent tijd aan het voorbereiden van anamnese en lichamelijk onderzoek, het uitwerken van patiënt­verslagen en vakinhoudelijke verdieping. De aios klinisch onderwijs (AKO) ondersteunt bovengenoemde activiteiten. Elke week wordt een weekprogramma bekend gemaakt met tijd en plaats van diverse onderwijsactiviteiten. Om de vorderingen vast te leggen wordt een portfo­lio bijgehouden.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden over deze stage kun je contact opnemen met dr. Pauline Ellerbroek (internist-infectioloog en stagegever) via telefoonnummer 088-755 6228 of per e-mail P.Ellerbroek@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen