Differentiatiestage Hoofdpijn Hoofdpijn en aangezichtspijn

Aanvang: 
15-04-2020
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Máxima MC en vakgroep neurologie
Máxima MC is een grote niet-academische opleidingskliniek, en lid van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Alle opleidingen en trainingen worden centraal gecoördineerd door de MMC Academie. MMC kent 2 locaties: Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven ligt het accent op acuut en complex, in Eindhoven op electieve zorg.

De vakgroep neurologie bestaat uit 11 neurologen met allen meerdere aandachtsgebieden. Er zijn 6 ANIOS, een physician assistant, verpleegkundig specialist en meerdere gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Naast coassistenten vanuit het MUMC+, zijn er AIOS SEH en AIOS Ouderengeneeskunde die een stage Neurologie bij ons doorlopen. Op de polikliniek worden jaarlijks ruim 9700 nieuwe consulten gedaan, en 13000 controle patiënten terug gezien.


Het multidisciplinair hoofdpijncentrum
Het hoofdpijncentrum van Máxima MC is een erkend 'Chronisch Migraine Expertise Centrum’, en erkend door en aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra. In het hoofdpijncentrum werken 2 neurologen met aandachtsgebied hoofdpijn en een hoofdpijnverpleegkundige. Wekelijks is er een multidisciplinair spreekuur op locatie Eindhoven in samenwerking met de fysiotherapeut (met aandachtsgebied [cervicogene] hoofdpijn) en de afdeling medisch psychologie. Patiënten worden op één dagdeel gezien door de neuroloog, medisch psycholoog en fysiotherapeut. Op dezelfde dag vindt een multidisciplinair overleg plaats, waarin de diagnose en behandelplan geformuleerd worden. Nadien worden patiënten, familie en mantelzorgers poliklinisch begeleid door de hoofdpijnverpleegkundige en is er mogelijkheid tot begeleiding via de afdeling medische psychologie en fysiotherapie. Naast het spreekuur voor volwassenen is er een kinderhoofdpijnspreekuur, welke door de kinderneuroloog in samenwerking met de kinderartsen wordt verzorgd.
Tevens werken we nauw samen met verschillende andere afdelingen zoals KNF (botulinetoxine bij chronische migraine en Gon-infiltratie), de pijnpolikliniek, en de afdelingen KNO, oogheelkunde en gynaecologie. Wij werken volgens de vigerende richtlijnen en met alle state of the art behandelingen beschikbaar voor hoofdpijn, ook 'derdelijns behandelingen' zoals botulinetoxine en CGRP-antilichamen.


Wat gaat de aios leren?
Omdat de prevalentie van hoofdpijn, en daarmee het aantal potentieel verwezen patiënten, hoog is, is het een uitdaging voor de neuroloog om de hoofdpijnzorg in de keten efficiënt en doelmatig te organiseren. Versterking van de kennis en kunde in de eerste lijn, taakherschikking, het inzetten van een multidisciplinair team en inzet van bijvoorbeeld een hoofdpijndagboek en patiënten inzicht geven in zijn/haar pijnstiller(over)gebruik zijn belangrijke pijlers in de behandeling van hoofdpijnpatiënten. Deze verdiepingsstage geeft uitgebreid inzicht en ervaring in deze aspecten van de hoofdpijnzorg.

Als AIOS krijg je de mogelijkheid om zowel ervaring op te doen met patiënten met complexe hoofdpijnproblematiek op het multidisciplinair hoofdpijnspreekuur als met reguliere tweedelijns hoofdpijnzorg. Het betreft patiënten met een grote variëteit aan aandoeningen binnen het spectrum van hoofd- en aangezichtspijn. Het multidisciplinaire spreekuur is bedoeld voor chronische, gecombineerde en/of complexe hoofdpijnproblematiek.

1. Wekelijks werk je als zelfstandig neuroloog tijdens de carrousel van het multidisciplinair hoofdpijnspreekuur. Dit houdt in dat je patiënten ziet binnen het multidisciplinair spreekuur onder 1-op-1 supervisie van de betrokken neurologen. Daarnaast ben je voorzitter van het wekelijkse hoofdpijn-MDO waarin alle patiënten van het multidisciplinair hoofdpijnspreekuur besproken worden.
2. Wekelijks werk je op het algemene hoofdpijnspreekuur. De patiënten op dit spreekuur zijn getrieerd voor het reguliere hoofdpijnspreekuur in plaats van voor het multidisciplinaire hoofdpijnspreekuur. Je hebt je eigen spreekuren met reguliere tweedelijns hoofdpijnzorg onder supervisie van een neuroloog met aandachtsgebied “hoofdpijn en aangezichtspijn”.
3. Tevens zie je (eigen) patiënten van het multidisciplinaire en algemene (eigen) hoofdpijnspreekuur terug ter controle. Dit biedt de mogelijkheid ook te leren van meer complexe patiënten die verder zijn in hun behandeling.
4. Je kunt participeren in de behandelingen met botulinetoxine voor chronische migraine, GON-infiltraties voor clusterhoofdpijn en aan de verpleegkundige spreekuren.
Er wordt ruimte ingedeeld voor studie- en opleidingsbesprekingen. Voor de week- en stageindeling wordt mede gekeken naar mogelijkheden en behoeften bij de AIOS.

Betrokken supervisoren
drs. E.F.J. Raaijmakers
drs. L.J.J.C. Wagener

Parttime werken of combinaties met andere verdiepingsstages
Het is mogelijk de stage parttime te volgen, waarbij wordt uitgegaan van 1 tot 2 dagen aanwezigheid per week. Ook bestaat de optie om verdiepingsstages te combineren en zo een fulltime keuzestage bij ons te doorlopen. Onze andere verdiepingsstages zijn: “algemene (poliklinische) neurologie” en “cognitieve functiestoornissen en dementie stage”.
 

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor meerdere AIOS, waarbij de begindatum in onderling overleg wordt afgesproken. Nadere informatie is te verkrijgen bij drs. P.J. van den Berg (opleider), of drs E.F.J. Raaijmakers (neuroloog met aandachtsgebied hoofdpijn en aangezichtspijn), telefoonnummer stafsecretariaat 040-8889414. AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV sturen aan: PJ van den Berg, opleider neurologie l.vandenberg@mmc.nl.

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: https://www.mmc.nl/werkenbijmmc/