Differentiatiestage Algemeen Algemene neurologie polikliniek stage

Aanvang: 
15-04-2020
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?


Máxima MC en vakgroep neurologie
Máxima MC is een grote niet-academische opleidingskliniek, en lid van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Alle opleidingen en trainingen worden centraal gecoördineerd door de MMC Academie. MMC kent 2 locaties: Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven ligt het accent op acuut en complex, in Eindhoven op electieve zorg.

De vakgroep neurologie bestaat uit 11 neurologen met allen meerdere aandachtsgebieden. Er zijn 6 ANIOS, een physician assistant, verpleegkundig specialist en meerdere gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Naast coassistenten vanuit het MUMC+, zijn er AIOS SEH en AIOS Ouderengeneeskunde die een stage Neurologie bij ons doorlopen. Op de polikliniek worden jaarlijks ruim 9700 nieuwe consulten gedaan, en 13000 controle patiënten terug gezien.
 

Wat gaat de aios leren?
Als AIOS krijg je de mogelijkheid om in een grote niet-academische kliniek ervaring op te doen met een algemeen poliklinisch spreekuur. Dit geeft goed zicht op het werken in een regionaal centrum na voltooiing van de opleiding. Naar gelang je eerder opgedane ervaring wordt een inschatting gemaakt hoe de exacte invulling van het spreekuur en de wijze van supervisie gedurende de stage eruit ziet. Dit zorgt er voor dat je tijdens de stage de mate van zelfstandigheid kunt uitbreiden en je werktempo geleidelijk kunt opvoeren. Uiteraard is er de mogelijkheid om, in overleg met de supervisoren, hier zelf richting aan te geven zodat aan specifieke individuele leerdoelen kan worden gewerkt. Voor de week- en stageindeling wordt mede gekeken naar mogelijkheden en behoeften bij de AIOS. Er wordt ruimte ingedeeld voor studie- en opleidingsbesprekingen.
 

Parttime werken of combinaties met andere verdiepingsstages
Het is mogelijk de stage zowel fulltime als parttime te volgen, waarbij wordt uitgegaan van 1 tot 2 dagen aanwezigheid per week bij een parttime stage. Ook bestaat de optie om deze stage te volgen in combinatie met een of twee van onze andere verdiepingsstages: “cognitieve functiestoornissen en dementie” en/of “hoofdpijn en aangezichtspijn” en zo een fulltime keuzestage bij ons te doorlopen.
 

Betrokken supervisoren
Drs. P.J. van den Berg
Dr. C.C.S. Delnooz

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor meerdere AIOS, waarbij de begindatum in onderling overleg wordt afgesproken. Nadere informatie is te verkrijgen bij drs. P.J. van den Berg (opleider), of dr. C.C.S. Delnooz (plaatsvervangend opleider), telefoonnummer stafsecretariaat 040-8889414. AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV sturen aan: PJ van den Berg, opleider neurologie l.vandenberg@mmc.nl.

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: https://www.mmc.nl/werkenbijmmc/