Differentiatiestage Cognitieve stoornissen Cognitieve functiestoornissen en dementie

Aanvang: 
15-04-2020
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Máxima MC en vakgroep neurologie
Máxima MC is een grote niet-academische opleidingskliniek, en lid van de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Alle opleidingen en trainingen worden centraal gecoördineerd door de MMC Academie. MMC kent 2 locaties: Veldhoven en Eindhoven. In Veldhoven ligt het accent op acuut en complex, in Eindhoven op electieve zorg.

De vakgroep neurologie bestaat uit 11 neurologen met allen meerdere aandachtsgebieden. Er zijn 6 ANIOS, een physician assistant, verpleegkundig specialist en meerdere gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. Naast coassistenten vanuit het MUMC+, zijn er AIOS SEH en AIOS Ouderengeneeskunde die een stage Neurologie bij ons doorlopen. Op de polikliniek worden jaarlijks ruim 9700 nieuwe consulten gedaan, en 13000 controle patiënten terug gezien.
 

De multidisciplinaire geheugenpolikliniek
Deze keuzestage wordt aangeboden aan AIOS die zich verder willen verdiepen in de diagnose, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en andere cognitieve aandoeningen. Op de multidisciplinaire geheugenpolikliniek worden patiënten met cognitieve problematiek in multidisciplinair verband gezien: dit is uniek in de regio Brabant. Het betreffen overwegend niet-geriatrische patiënten en patiënten met een vermoeden van onderliggende neurologische problematiek (denk bijvoorbeeld aan Lewy body dementie, primair progressieve afasie, frontotemporaal dementie, syndroom van Korsakov etc). Binnen het spreekuur zijn 2 neurologen en 1 gespecialiseerd verpleegkundige met het aandachtsgebied cognitieve stoornissen en dementie werkzaam. Tevens zijn 2 klinisch neuropsychologen van de afdeling medische psychologie verbonden aan het spreekuur.

Wekelijks is er een multidisciplinair spreekuur (carrousel) op locatie Veldhoven. Patiënten worden op één dagdeel gezien door de neuroloog, gespecialiseerd verpleegkundige en klinisch neuropsycholoog (o.a. voor neuropsychologisch onderzoek). Tevens worden op diezelfde dag een MRI-cerebrum en bloedonderzoek verricht. Aan het eind van de dag vindt een multidisciplinair overleg plaats waarin de diagnose en behandelplan geformuleerd worden, met aansluitend het uitslaggesprek. Nadien worden patiënten, familie en mantelzorgers poliklinisch begeleid door de geheugenverpleegkundige en is er mogelijkheid tot functiegerichte begeleiding via de afdeling medische psychologie.
 

Wat gaat de aios leren?

 1. Wekelijks werk je zelfstandig als “neuroloog” tijdens de carrousel van het multidisciplinair geheugenspreekuur. Dit houdt in dat je patiënten ziet binnen het multidisciplinair spreekuur onder 1-op-1 supervisie van de betrokken neurologen. Daarnaast ben je voorzitter van het wekelijkse geheugenspreekuur-MDO waarin alle patiënten van het multidisciplinair geheugenspreekuur besproken worden. Uiteraard is er de mogelijkheid om, in overleg met de supervisoren, hier zelf verder richting aan te geven zodat aan specifieke individuele leerdoelen kan worden gewerkt.
 2. Wekelijks werk je op het algemene geheugenspreekuur. De patiënten op dit spreekuur zijn getrieerd voor het reguliere cognitieve spreekuur in plaats van voor het multidisciplinaire geheugenspreekuur. Deze patiënten worden eveneens voor- en nabesproken in het multidisciplinaire geheugenspreekuur-MDO. Je hebt je eigen spreekuren met reguliere tweedelijns geheugenzorg onder supervisie van een neuroloog met aandachtsgebied “cognitieve klachten”.
 3. Naast de nieuwe verwijzingen zie je (eigen) patiënten van het multidisciplinaire en reguliere cognitieve spreekuur terug ter controle. Dit biedt de mogelijkheid ook te leren van meer complexe patiënten die verder zijn in hun behandeling.

Er wordt tijd ingedeeld voor studie- en opleidingsbesprekingen. Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de verpleegkundige spreekuren en van de neuropsychologie. Voor de week- en stage-indeling wordt mede gekeken naar mogelijkheden en behoeften bij de AIOS.


Betrokken supervisoren
drs. E.F.J. Raaijmakers
drs. C.T. van den Steenhoven
 

Parttime werken of combinaties met andere verdiepingsstages
Het is mogelijk de stage parttime te volgen, waarbij wordt uitgegaan van 1 tot 2 dagen aanwezigheid per week. Ook bestaat de optie om verdiepingsstages te combineren en zo een fulltime keuzestage bij ons te doorlopen. Onze andere verdiepingsstages zijn: “algemene (poliklinische) neurologie” en “hoofd- en aangezichtspijn”.
 

Leerdoelen
Aan het eind van de stage heeft de AIOS voldoende kennis en vaardigheden om patiënten met cognitieve stoornissen te diagnosticeren en zijn / haar rol te vervullen in de bijbehorende multidisciplinaire ketenzorg.
Tijdens deze stage zijn de volgende leerdoelen van toepassing:

 • vergroten vaardigheden van het afnemen van de (hetero)anamnese patiënt en mantelzorger;
 • vergroten kennis t.a.v. diagnostiek/diagnostische criteria en behandeling van de meest voorkomende cognitieve stoornissen en dementie;
 • onderzoek cognitieve functies en gedrag;
 • indicatie stellen voor aanvullend onderzoek (o.a. MRI, liquor of amyloïdPET);
 • behandelplan opstellen;
 • bespreken patiënt in multidisciplinaire setting;
 • bespreking van diagnostisch- en behandeltraject;
 • nabespreking volledig poliklinisch spreekuur waarbij focus op timemanagement en organisatie;
 • observatie en nadien zelf uitvoeren van een slechtnieuwsgesprek;
 • kennis nemen van netwerken voor betrokken zorgverleners, patiënten en mantelzorgers op het terrein van cognitieve stoornissen.

Uiteraard is er de mogelijkheid, in overleg met de supervisoren, zelf richting te geven aan specifieke individuele leerdoelen.

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor meerdere AIOS, waarbij de begindatum in onderling overleg wordt afgesproken. Nadere informatie is te verkrijgen bij drs. P.J. van den Berg (opleider), of drs E.F.J. Raaijmakers (neuroloog met aandachtsgebied cognitieve stoornissen en dementie), telefoonnummer stafsecretariaat 040-8889414. AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV sturen aan: PJ van den Berg, opleider neurologie l.vandenberg@mmc.nl.  

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum wil het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Zuidoost-Brabant zijn. Dat bereiken we alleen als we alle professionele medewerkers een interessante en uitdagende werkomgeving bieden. Een uitdagende en professionele organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Om je goed te kunnen ontwikkelen, moet je vooral plezier hebben en je thuisvoelen in je werk en bij je collega’s. Dat vinden wij belangrijk.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Maxima Medisch Centrum
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

tel.: 040 888 80 00
website: https://www.mmc.nl/werkenbijmmc/