Differentiatiestage Algemene cardiologie Algemene cardiologie

Aanvang: 
13-10-2015

Wat gaat de aios leren?

Het differentiatiejaar algemene cardiologie heeft als doel de aios optimaal voor te bereiden op het functioneren als cardioloog in de dagelijkse praktijk. Om dit doel te bereiken heeft dit jaar 4 onderdelen:

  • supervisie van de cardiologische kliniek
  • aanvullende training in beeldvorming, device implantaties en hartkatherisaties
  • algemene polikliniek
  • diensten

Kijk voor meer informatie in het opleidingsplan aandachtsjaar 6 op de pagina Cardiologie in het LUMC of in het kijk in de bijlage.

Hoe ga ik leren?

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de competenties in het bijgevoegde document Opleidingsplan Cardiologie aandachtsjaar 6.

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

tel.: 071 52 69 111
website: https://www.lumc.nl/onderwijs/