Verplichte stage Algemeen Poliklinisch werken (Polikliniekstage)

Duur: 
8 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de polistage verricht de aios poliklinische taken op de polikliniek bij de subspecialismen diabetologie, endocrinologie, infectiologie, acute geneeskunde (spoedpoli) en vasculaire geneeskunde. De belangrijkste leerpunten zijn:

  1. Het zien van nieuwe patiënten met een nieuwe hulpvraag
    Gedurende deze stage leert de aios in de poliklinische setting de patiënten te evalueren waarbij verschillende processen voorbij komen: beoordelen van de (spoed)verwijzing, lichamelijk onderzoek, stellen van de (differentiaal) diagnose(n), opstellen van het diagnostisch proces, behandelplan en follow-up van de patiënt. Gedurende deze stage ligt de nadruk op het zien van nieuwe patiënten. Daarnaast zal de aios ook een aantal chronische patiënten overnemen van de voorgaande aios die klaar is met zijn/haar poliklinische stage waarbij het niet de bedoeling is om chronische zorg te blijven leveren (>8 maand).
  2. Samenwerken
    Samenwerking met ondersteunende verpleegkundigen (diabetes, vasculaire geneeskunde, endocrinologie en infectiologie), ondersteunend poliklinisch personeel (medisch secretaresses) en de collegae van andere disciplines.
  3. Verbreden en verdiepen medisch inhoudelijke kennis
    Middels het voorbereiden en voor bespreken van de verschillende poli’s kunnen aios hun kennis verbreden en verdiepen. Ook participeert de aios in de reguliere polibesprekingen die door verschillende subspecialismen worden georganiseerd. Aanwezigheid bij de reguliere polibesprekingen is gedurende de polistage verplicht.

Hoe ga ik leren?

De totale stageduur van de polistage is in principe 8 maanden. Elke 4 maanden worden er een nieuw polirooster samengesteld waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele parttime aanstelling. Bij een fulltime aanstelling (1.0 FTE) mag een aios maximaal 6 polidagdelen in de week verrichten. Bij een 80% parttime aanstelling (0.8 FTE) is dit 5 dagdelen.

Als voorbeeld voor iemand die 80% werkt bestaat de polistage uit 1 poli per subspecialisme (infectieziekten, diabetologie, endocrinologie, vasculaire geneeskunde en een spoedpoli via de acute geeneskunde). Er is geen apart spreekuur algemene interne geneeskunde (deze worden ingepland in de andere spreekuren). Aios zien geen second opinions algemene interne geneeskunde (deze worden door de staf gezien).

Bij het 4 maandelijks samenstellen van het polirooster worden er ook supervisoren toegewezen. De spreekuren worden na voorbereiding door de aios vooraf gesuperviseerd door een vaste internist per subspecialisme. De aios spreekt met de supervisor de concrete wijze van de supervisie af (voorbespreken, nabespreken, vaste dag, tijdsstip, etc.). Ook is er directe supervisie voor alle nieuwe patiënten.

De aios heeft tijdens de hele polistage een vaste stagebegeleider, met wie hij/zij een afspraak maakt minimaal aan het begin, halverwege en aan het eind van de stage ter beoordeling, en met wie hij ook tussendoor andere belangrijke zaken bespreekt.

Show-and-tell

De ervaring van aios interne geneeskunde Maja Bulatovic-Calasan met de polistage:

"Gedurende deze stage heb ik alle ruimte gekregen om mijn kennis en vaardigheden te verbreden en te ontwikkelen. Deze stage heeft mij de mogelijkheid gegeven om het werk als internist te ervaren en te leren en tevens mijn eigen stijl als arts te ontwikkelen dankzij een ondersteunende en stimulerende omgeving."

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. J. Westerink (internist-vasculair geneeskundige) via telefoonnummer 088-757 1149 of via  J.Westerink-3@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen