Keuzestage Reumatologie Reumatologie

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je maakt tijdens de stage kennis met de multidisciplinaire zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen en leert dit in de kliniek en op de polikliniek toe te passen. In de kliniek betreft het voornamelijk de zorg voor patiënten met een exacerbatie of een complicatie van (de behandeling van) een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis, SLE, sclerodermie, vasculitiden, dermato- of polymyositis, maar ook patienten die in het kader van een second opinion voor een diagnostisch traject worden opgenomen.

In de polikliniek zul je vooral nieuwe patiënten zien die door de huisarts of een andere specialist zijn verwezen. Je zult patiënten met zowel inflammatoire reumatische aandoeningen als niet-inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat zien.

In de bijlage is een uitgebreide omschrijving van de verschillende leerdoelen opgenomen.

Hoe ga ik leren?

Je participeert in zowel de klinische als de poliklinische zorg waardoor alle facetten van de reumatologische praktijk aan bod komen. Onder supervisie van verschillende stafreumatologen word je getraind in het klinisch denken en zul je een aantal specifieke vaardigheden leren. Je participeert actief in de verschillende besprekingen en onderwijsmomenten van de afdeling. Alle patiëntenbesprekingen hebben, naast het bespreken van een te voeren beleid, een educatief karakter. Van jou wordt gevraagd tijdens je stage minimaal twee keer een verdiepingsonderwerp aansluitend aan de grote visite te presenteren. Daarnaast word je gevraagd een klinische les aan verpleegkundigen te verzorgen. Er is ruimte voor zelfstudie om basale kennis, denk aan anatomie van het bewegingsapparaat en immunologie op te halen om de pathogenetische mechanismen van reumatische aandoeningen beter te kunnen begrijpen. Op de polikliniek zul je vooral nieuwe patiënten zien die door de huisarts of een andere specialist zijn verwezen Deze patiënten worden door jou gedurende de stageperiode gevolgd. Je doet afwisselend twee dagdelen polikliniek per week en ziet twee tot vier nieuwe patiënten per week.

Show-and-tell

De verpleegafdeling reumatologie & klinische immunologie is in de regio de enige verpleegafdeling die gespecialiseerd is in zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen. Behalve opnames van eigen patiënten en nieuwe spoedopnames, worden patiënten onder behandeling in de Sint Maartenskliniek te Woerden opgenomen voor klinische diagnostiek en/of behandeling.

De afdeling heeft acht bedden met overloopcapaciteit naar de andere afdelingen met wie de kliniekvleugel gedeeld wordt.

Per dagdeel zijn er 5-10 artsenspreekuren en daarnaast 1-2 spreekuren van verpleegkundig reumaconsulenten/verpleegkundig specialisten. Er is een aparte ruimte voor de polarisatiemicroscoop. Daarnaast zijn er op vaste momenten specifieke spreekuren: echografie, nagelriemcapillaroscopie, gezamenlijk spreekuur met de plastisch chirurg en partidiperen we in de mobility clinic.

Samenwerkende instellingen

Sint Maartenskliniek (SMK)

Sollicitatie en contact

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met drs. E. Ton, reumatoloog.
Telefoon: 088 755 7357
E-mail: E.Ton@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen