Keuzestage Reumatologie Reumatologie

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je maakt tijdens de stage kennis met de multidisciplinaire zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen en leert dit in de kliniek en op de polikliniek toe te passen. In de kliniek betreft het voornamelijk de zorg voor patiënten met een exacerbatie of een complicatie van (de behandeling van) een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis, SLE, sclerodermie, vasculitiden, dermato- of polymyositis, maar ook patienten die in het kader van een second opinion voor een diagnostisch traject worden opgenomen.

In de polikliniek zul je vooral nieuwe patiënten zien die door de huisarts of een andere specialist zijn verwezen. Je zult patiënten met zowel inflammatoire reumatische aandoeningen als niet-inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat zien.

Zie de bijgevoegde stagebeschrijving voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende leerdoelen.

Hoe ga ik leren?

Je participeert in zowel de klinische als de poliklinische zorg waardoor alle facetten van de reumatologische praktijk aan bod komen. Onder supervisie van verschillende stafreumatologen word je getraind in het klinisch denken en zul je een aantal specifieke vaardigheden leren. Je participeert actief in de verschillende besprekingen en onderwijsmomenten van de afdeling. Alle patiëntenbesprekingen hebben, naast het bespreken van een te voeren beleid, een educatief karakter. Van jou wordt gevraagd tijdens je stage minimaal twee keer een verdiepingsonderwerp aansluitend aan de grote visite te presenteren. Daarnaast word je gevraagd een klinische les aan verpleegkundigen te verzorgen. Er is ruimte voor zelfstudie om basale kennis, denk aan anatomie van het bewegingsapparaat en immunologie op te halen om de pathogenetische mechanismen van reumatische aandoeningen beter te kunnen begrijpen. Op de polikliniek zul je vooral nieuwe patiënten zien die door de huisarts of een andere specialist zijn verwezen. Deze patiënten worden door jou gedurende de stageperiode gevolgd. Je doet afwisselend twee dagdelen polikliniek per week en ziet twee tot vier nieuwe patiënten per week.

 

Show-and-tell

De afdeling reumatologie & klinische immunologie is een afdeling waarin reumatologen en klinisch immunologen gezamenlijk de zorg hebben voor mensen met immuun-gemedieerde inflammatoire aandoeningen (IMID’s). Binnen de afdeling worden aios reumatologie en aios interne geneeskunde met de differentiatie klinische immunologie opgeleid. Daarnaast zijn er keuzestagisten voor de klinische immunologie.

De afdeling beschikt binnen het interne beddenhuis over eigen bedden (formeel 7) op C2west, heeft een eigen dagbehandeling (met 8 bedden/stoelen), gelokaliseerd op D2west (in COVID-tijd op B3oost) en levert een belangrijk deel van de zorg poliklinisch. De polikliniek is gesitueerd op de 0-laag van het polikliniekgedeelte van het UMC Utrecht rond receptie 21E. Per dagdeel zijn er 5-10 artsenspreekuren en daarnaast 1-2 spreekuren van verpleegkundig reumaconsulenten/verpleegkundig specialisten.

De polikliniek beschikt over een polarisatiemicroscoop, 2 echoapparaten (1 mobiel) en  2 nagelriemcapillaroscopen (1 mobiel).

Er zijn gezamenlijke spreekuren met de plastische chirurgie en ergotherapeut voor patiënten met hand-pols problematiek. Ook zijn er 2 spreekuren samen met de orthopeed: één op het gebied van knie-problematiek op de mobility clinic van het UMC Utrecht en één voor enkel/voetproblemen op de mobility clinic in het Diakonessenhuis.

Samenwerkende instellingen

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met drs. Evelien Ton (reumatoloog) via telefoonnummer 088-755 7357 en via E.Ton@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen