Keuzestage Ouderengeneeskunde Ouderengeneeskunde

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Gedurende de opleiding wordt je geacht een aantal medisch technische vaardigheden te beheersen (zie ook het landelijk opleidingsplan p. 92); ‘de aios beschikt over een specifieke, op de oudere patiënt gerichte anamnesetechniek inclusief hetero-anamnese, inbegrepen het afnemen van observatielijsten en functietesten. Voorts het neurologisch onderzoek, non-invasieve bloeddruk- en saturatiemeting; voorschrijven van geneesmiddelen, kritisch evalueren en zo nodig staken van geneesmiddelen, beredeneerd afwijken van richtlijnen.’

De aios wordt geacht een aantal klinische presentaties te kennen:

 • Verwardheid
 • Anemie
 • Koorts
 • Oedeem
 • Dyspnoe
 • Hypertensie
 • Diabetes mellitus
 • Klachten bovenste tractus digestivus
 • Veranderd defeacatiepatroon
 • Buikpijn; intoxicaties; verwardheid
 • Bewustzijnsstoornissen en coma
 • Elektrolyt en zuur-base stoornissen
 • Transfusie van bloed en bloedbestanddelen
 • Palliatieve zorg
 • Afwijkingen laboratorium onderzoek
 • Toevalsbevindingen bij beeldvormende diagnostiek

Hoe ga ik leren?

Als aios werk je zowel in de kliniek als poliklinisch. Op de polikliniek zie je patiënten die je zelf hebt ontslagen uit de kliniek. In de kliniek ben je verantwoordelijke voor maximaal 12 patiënten. In de kliniek betreft het zorg voor met name patiënten met complexe acute somatische problematiek al dan niet gecombineerd met problematiek op een ander terrein. Deze patiënten zullen door jou gedurende de stageperiode poliklinisch gevolgd worden. Op de dagkliniek zal je vooral nieuwe patiënten zien die door de huisarts of een andere specialist zijn verwezen. Je ziet 4-6 nieuwe patiënten per week. Je ziet onder meer patiënten met valproblematiek en met geheugenproblematiek.

Tevens participeer je in de klinische en/of de dagklinische zorg en de diensten, waardoor de meest belangrijke facetten van de geriatrische praktijk aan bod komen. Je neemt deel aan verschillende besprekingen en onderwijsmomenten van de afdeling. Alle patiëntenbesprekingen hebben, naast het bespreken van een te voeren beleid, een educatief karakter. Tijdens de stage moet je minimaal een wetenschappelijk artikel refereren.

Show-and-tell

De vakgroep klinische geriatrie oefent het vak in volle breedte en in al zijn aspecten uit. Het adherentie gebied van de vakgroep is ongeveer 1.000.000 mensen. De afdeling heeft 12 bedden, in 2015 waren er 346 opnames, 1.000 eerste poliklinische contacten en 731 consulten. De speerpunten van de vakgroep zijn cardiovasculaire aandoeningen in relatie met geheugenstoornissen, mobiliteitsstoornissen en medicatieveiligheid.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden over deze stage kun je contact opnemen met dr. Harald de Valk (internist-ouderengeneeskundige) via telefoonnummer 088-755 8280 of per e-mail H.J.J.Verhaar@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen