Keuzestage Oncologie Oncologie

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage wordt kennis gemaakt met het spectrum van de medische oncologie: van curatieve behandelingen met bijbehorende ondersteunende zorg, tot palliatieve zorg in de laatste levensfase.

 • Kennis van en ervaring opdoen binnen de medische oncologie.
 • Kennis van lichamelijk onderzoek specifiek bij oncologiepatiënten.
 • Kennis van laboratoriumdiagnostiek.
 • Kennis van therapeutisch handelen en farmacotherapie en interacties.
 • Kennis en ervaring in communicatie met oncologische patiënten en hun naasten (als ook slecht nieuwsgesprekken, gesprekken in de terminale fase).
 • Principes van diagnostiek, stadiering en follow-up van oncologische patiënten.
 • Herkennen en behandelen van complicaties van de ingezette behandeling bij oncologische patiënten.
 • Zicht krijgen op het beloop van oncologische aandoeningen.
 • Curatieve en palliatieve systeemtherapie met bijbehorende ondersteunende zorg.
 • Klachtgerichte palliatieve zorg.
 • Voorschrijven en toedienen van gangbare chemotherapie onder supervisie.
 • Principes en toepassing daarvan voor palliatieve zorg, met ook omgaan met specifieke vormen van pijnbestrijding.
 • Beslissingen rondom het levenseinde waaronder euthanasie en palliatieve sedatie.
 • Bijwonen van de bespreking van poliklinische patiënten om kennis te maken met dat deel van de oncologische zorg.
 • Soms is er de mogelijkheid voor oncologische consultverlening op ander afdelingen en spoedeisende hulp.
 • Kennis van complexe toxiciteit van immuuntherapie.
 • Kennis van specifieke behandeling van misselijkheid en braken.
 • Kennis van neurologische klachten bij oncologische patiënten.
 • Kennis over toepassing van pijnstilling in samenwerking met het pijnteam.

Hoe ga ik leren?

Als aios interne geneeskunde werk je als zaalarts op B2west. Je werkzaamheden bestaan uit de dagelijkse zorg voor opgenomen en op te nemen patiënten. Je voert geen werkzaamheden uit op de dagbehandeling en de polikliniek. Je bespreekt alle details van de chemotherapie of de palliatieve zorg met de supervisor, regelt de logistieke aspecten van de kuren en draagt de directe verantwoordelijkheid van de kuren en de klinische zorg van de patiënten. Als aios kun je ingeschakeld worden voor consulten in huis. Er is altijd de mogelijkheid om mee te kijken op de polikliniek. Bij bespreken van eigen patiënten in multidisciplinaire overleggen (MDO), is er de mogelijkheid dat overleg bij te wonen. Onderwijs aan de aandachtsgebieders kan worden bijgewoond.

Ook kun je deelnemen aan oncologische besprekingen als de polikliniek bespreking (waarin complexe oncologische patiënten en nieuw verwezen patiënten worden besproken) en de beleidsbespreking (waarin nieuw beleid voor oncologische patiënten wordt gemaakt n.a.v. recente literatuur).

Show-and-tell

De medische zorg wordt multidisciplinair gegeven, met verschillende oncologische medische specialismen en met andere ondersteunende specialismen zoals verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, revalidatiemedewerkers en psychosociale medewerkers. Patiënten krijgen curatieve behandelingen, palliatieve behandelingen en er wordt klachtgerichte palliatie geboden. Sommige patiënten worden behandeld in het kader van onderzoek. De afdeling heeft 14 bedden. Patiënten liggen op de afdeling met grote spreiding in opnameduur: een korte electieve opname voor geplande chemokuren en diagnostische interventies, langere opnameduur voor het behandelen van ziekte gerelateerde klachten en/of bijwerkingen. Op de polikliniek komen jaarlijks meer dan 1000 nieuwe patiënten en vinden circa 5000 dagbehandelingen plaats met alle bijbehorende consulten en opnames.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kun je contact opnemen met drs. Britt Suelmann (internist-oncoloog) via telefoonnummer 088-756 3177 of per e-mail B.B.M.Suelmann@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen