Keuzestage Nefrologie Nefrologie

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios doet kennis op van de diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met complexe en multi-pathologie en in het bijzonder voor patiënten met nierziekten en vasculaire aandoeningen. Tevens leert de aios de behandeling met en complicaties van hemodialyse en peritoneaal dialyse en de behandeling van patiënten opgenomen voor niertransplantatie of niertransplantatie gerelateerde complicaties. Daarbij zijn de organisatie van het klinisch werk, de samenwerking met andere disciplines en de communicatie met patiënt en familie van groot belang.

Specifiek komen aan bod:

  • Omgaan met infuus, water- en zoutbeleid;
  • Begrip en aanleren van de standaardprincipes van hypertensiebehandeling;
  • Consequent beoordelen van circulatie (-problemen);
  • Leren van indicatie voor, uitvoeren en complicaties van specifieke nefrologische behandelingen, zoals anti-proteïnurisch beleid, preventie van hart- en vaatziekten, immuun suppressie en plasmaferese;
  • Leren van de principes van de behandeling van chronische nierinsufficiëntie;
  • Leren van behandeling van nefrologische complicaties van auto-immuun aandoeningen;
  • Leren van indicatie voor en belangrijkste problemen/complicaties van dialyse en transplantatie;
  • Omgaan met postoperatieve patiënten en interactie met chirurg;
  • Indicatiestelling nierbiopt.

Hoe ga ik leren?

De aios is zaalarts op de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg van de opgenomen patiënten. De aios heeft geen diensten voor nefrologie, wel draait de aios mee in het dienstenrooster van de algemeen interne geneeskunde.

Show-and-tell

De afdeling nefrologie heeft meestal tussen tien tot zestien nefrologische patiënten opgenomen. Er liggen patiënten die een niertransplantatie ondergaan, van een levende of overleden donor, en patiënten die in het verleden een transplantatie hebben ondergaan maar worden opgenomen wegens intercurrente problemen, zoals infecties. Verder liggen er dialysepatiënten, die zijn opgenomen wegens een intercurrent probleem en patiënten met nefrologische aandoening zoals bijvoorbeeld acute nierinsufficiëntie of specifieke syndromen. De patiënten zijn zowel interne als postoperatieve patiënten die vaak semi-intensieve behandeling nodig hebben. Problemen met de water- en zouthuishouding spelen hierbij een grote rol. Tijdens deze stage wordt geparticipeerd in de nefropathologiebespreking, radiologiebespreking, urologiebespreking en andere multidisciplinaire besprekingen. De supervisie wordt verzorgd door een vast team van 4 internist-nefrologen die op toerbeurt gedurende 1 maand de supervisie verzorgen. Dagelijks zijn er minimaal 2 supervisie momenten, daarnaast worden de opgenomen patiënten 3 maal per week plenair besproken: bij de weekeind overdracht op maandag, bij de grote visite op dinsdag en bij de weekeind overdracht op vrijdag.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden over deze stage kun je contact opnemen met dr. Franka van Reekum (internist-nefroloog) via telefoonnummer 088-755 7329 of per e-mail F.vanReekum@umcutrecht.nl

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen