Keuzestage MDL Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

De voornaamste medische competenties die in de stage aan bod komen staan hieronder beschreven.

 • Actuele kennis van pathofysiologie, (differentiële) diagnostiek en therapie van aandoeningen van de tractus digestivus;
 • Kennis van indicaties en contra-indicaties voor verschillende endoscopische procedures;
 • Diagnostiek, behandeling en complicaties van (gedecompenseerd) leverlijden;
 • Diagnostiek en therapie in geval van complexe (veelal prednison-refractaire) IBD;
 • Diagnostiek en behandel opties van oesofagus-, maag-, colon- en pancreas/biliair carcinoom;
 • Behandeling van ernstige pancreatitis.

Gedurende de opleiding word je geacht een aantal medisch technische vaardigheden te beheersen:

 • Ascitespunctie (echogeleid).

Gedurende de opleiding word je geacht een aantal klinische symptomen te herkennen en hierop te kunnen anticiperen:

 • Anemie
 • Koorts
 • Hypotensie en shock
 • Oedeem
 • Icterus
 • Tractus digestivus bloedingen
 • Klachten bovenste deel tractus digestivus
 • Veranderd defaecatiepatroon
 • Buikpijn
 • Acute medische problemen
 • Bewustzijnsdaling

Hoe ga ik leren?

Je werkt als zaalarts op de afdeling en hebt hier de regie over elf bedden, coördineert diagnostische en therapeutische trajecten en bent aanspreekpunt voor patiënt en familie, verpleegkundigen, diëtisten, stomazorg, consulenten en stafleden MDL. Hiernaast verzorg je mede de begeleiding van een semi-arts en een co-assistent.

 

Show-and-tell

Het zwaartepunt ligt op de MDL-oncologie, inflammatory bowel diseases (IBD) en hepatologische problematiek. Hiernaast worden patiënten opgenomen voorafgaand aan en/of volgend op endoscopische verrichtingen. De opname indicatie varieert van diagnostische trajecten en interventie-scopieën, tot intensieve behandeling van patiënten met een therapie-refractaire ziekte zoals IBD, pancreatitis, levercirrhose of oncologische problematiek. Veelal gaat het om hoog-complexe pathologie. Toch is de turn-over hoog.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. B. Oldenburg (MDL-arts) via telefoonnummer 088-755 9665 of via boldenbu@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen