Keuzestage Longziekten Longziekten

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kenmerkende klinische prestaties

  • Herkennen en behandelen van respiratoire insufficiëntie, acute dyspnoe en thoracale pijn bij patiënten met COPD, astma, longembolieën, longkanker, bronchiëctasieën, en pneumothorax.
  • Behandelen van aangeboren longaandoeningen zoals cystic fibrosis.
  • Begeleiden van patiënten in een longtransplantatietraject (zowel pre- als posttransplantatie).

Medisch technische vaardigheden

  • De mogelijkheid wordt geboden om, onder directe supervisie, pleurapuncties te verrichten.
  • Zelfstandig uitvoeren van arteriepuncties.
  • Kennis maken met bronchoscopieën, pleuradrainages en longoperaties.

Competenties

De voornaamste medische competenties die in de stage aan bod komen staan beschreven in de stage-indeling.

Hoe ga ik leren?

De aios interne geneeskunde is verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten opgenomen op de longafdeling, onder begeleiding van één van de supervisoren. Iedere dag wordt gestart met de ochtendoverdracht waarin de patiënten die problemen hebben en die de vorige avond en nacht zijn opgenomen worden besproken. Tijdens het ochtendrapport worden thoraxfoto’s en CT scans besproken. Hetzelfde geldt voor de avondoverdracht.

Je verzorgt alle correspondentie van de klinische patiënten die door jou worden behandeld. Je voert zelf allerlei verrichtingen uit zoals hierboven beschreven, daarnaast ben je aanwezig bij verrichtingen zoals thoraxdrainages en bronchoscopieën van de patiënten die je in zorg hebt. Vragen, knelpunten en problemen die je tegen komt, leg je voor aan je supervisor en in de daarvoor bestemde bijeenkomsten zoals de overdrachten, de grote visite en de oncologie- en/of  ILD-bespreking.

Show-and-tell

Naast algemene pulmonale problematiek heeft de afdeling longziekten van het UMC Utrecht zich gespecialiseerd in Cystic Fibrosis (CF) en Longtransplantatie. Ook algemene perioperatieve zorg voor longchirurgische patiënten behoort tot het takenpakket.

Verder maakt ook het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) onderdeel uit van de afdeling longziekten. Eén a(n)ios heeft de zorg voor de patiënten met CF en na longtransplantatie; een andere a(n)ios heeft de andere patiënten onder haar of zijn hoede.

Op de afdeling is ook de dagbehandeling gesitueerd waar patiënten worden behandeld met chemotherapie in het kader van longcarcinoom, biologicals in het kader van ernstig astma of ter observatie liggen, bijvoorbeeld na een CT-geleide punctie of bronchoscopie. In principe is de aios interne geneeskunde niet of nauwelijks betrokken bij de patiënten van de dagbehandeling. Ook wordt er, uitzonderingen daargelaten, geen polikliniek gedaan.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. René Schweizer (longarts) op telefoonnummer 088-755 6180 of via R.C.Schweizer@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen