Keuzestage Longziekten Longziekten

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage longziekten gaat de aios de volgende zaken leren:

  • Herkennen en behandelen van respiratoire insufficiëntie, acute dyspnoe en thoracale pijn.
  • Zelfstandig uitvoeren van arteriepuncties.
  • Leren kennen van bronchoscopieën, pleuradrainages en longoperaties.
  • Aangeboren longaandoeningen zoals cystic fibrosis.
  • De mogelijkheid wordt geboden om, onder supervisie, pleurapuncties te verrichten en eventueelpleuradrains in te brengen.
  • Begeleiding van patiënten in een longtransplantatietraject (zowel pre- als posttransplantatie).

Hoe ga ik leren?

De aios interne geneeskunde is verantwoordelijk voor de zorg voor 12 patiënten die zijn opgenomen op de longafdeling, onder begeleiding van één van de supervisoren. Iedere dag wordt gestart met het ochtendrapport waarin de patiënten die problemen hebben en die de vorige dag en nacht zijn opgenomen worden besproken.

Tijdens het ochtendrapport worden alle thoraxfoto’s en CT scans die de vorige dag zijn gemaakt besproken. Je verzorgt alle correspondentie van de klinische patiënten die door jou worden behandeld. Je voert zelf allerlei verrichtingen uit zoals beschreven in de stagebeschrijving, daarnaast ben je aanwezig bij verrichtingen zoals thoraxdrainages en bronchoscopieën van de patiënten die je in zorg hebt. Vragen, knelpunten en problemen die je tegen komt, leg je voor aan je supervisor en in de daarvoor bestemde bijeenkomsten zoals de overdracht, de grote visite en de oncologiebespreking.

Show-and-tell

De stage longziekten wordt gedaan op de afdeling welke 25 klinische bedden heeft en 1 bed voor dagbehandeling.

Naast algemene pulmonale problematiek heeft de afdeling Longziekten van het UMC Utrecht zich gespecialiseerd in Cystic Fibrosis en Longtransplantatie. Ook algemene perioperatieve zorg voor longchirurgische patiënten behoort tot het takenpakket. Er worden jaarlijks ruim 1000 patiënten klinisch behandeld.

Op de afdeling is ook de dagbehandeling gesitueerd waar patiënten worden behandeld met chemotherapie in het kader van longcarcinoom of ter observatie liggen, bijvoorbeeld na een CT-geleide punctie. In principe is de aios interne geneeskunde niet betrokken bij de patiënten van de dagbehandeling. Ook wordt er, uitzonderingen daargelaten, geen polikliniek gedaan.

Sollicitatie en contact

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. R.C. Schweizer, longarts.
Telefoon: 088 755 6180
E-mail: R.C.Schweizer@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen