Keuzestage Interne geneeskunde Derde/vierdejaars stage

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze stage kan een aios ervaring opdoen met het diagnostisch en therapeutisch handelen bij onder andere patiënten met infectieziekten [in het bijzonder HIV/aids, (opportunistische) infecties bij immuun gecompromitteerde patiënten, problemen bij patiënten met CVID en andere primaire immuundeficiënties, tertiaire verwijzingen van patiënten met (verdenking op) infectieziekten], bij patiënten met ingewikkelde endocrinologische problematiek (MEN, preoperatieve voorbereiding van endocriene patiënten; gecompliceerde diabetes mellitus), benigne hematologie (hemoglobinopathiën, hemorragische diathesen) et cetera.

Hoe ga ik leren?

De aios (zaalarts) voert op de afdeling een aantal taken uit:

  • Afdeling patiënten: opname van de patiënten, visite lopen, aanvragen van de onderzoeken en van de intercollegiale consulten, bijhouden van de administratie, deelnemen aan de MDO op de verpleegafdeling, voeren van de patiënt- en familiegesprekken, maken van de ontslagbrieven en ontslagrecepten, contact houden met de dag coördinator/ senior verpleegkundigen over de stand van zaken op de afdeling over (mogelijke knelpunten in) samenwerking, beddendruk etc.
  • Dagbehandeling: assistentie bij het uitvoeren van bepaalde testen die aangevraagd zijn door één van de deelspecialismen (met name de endocrinologische testen zoals een ITT); opvang van de dagbehandeling patiënten met een acute complicatie bij een test/ingreep,
  • Begeleiding van de 3de jaars coassistenten: bespreken van de patiënten, nakijken van de HiX aantekeningen etc.), supervisie bij bloedafname en/of andere voorbehouden handelingen,
  • Waarnemen van de zorg voor patiënten van een collega-AIOS en van de semiarts(en) tijdens afwezigheid (terugkomdagen, ziekte, vakantie etc.),
  • Klinische les voor de verpleging van de afdeling (eenmalig tijdens de stage).

Show-and-tell

Op de verpleegafdeling interne geneeskunde worden via de Spoedeisende Hulp of gepland patiënten met gevarieerde morbiditeit opgenomen. Vaak gaat het om de patiënten die onder behandeling zijn op één van de poliklinieken van de IG (poli infectieziekten, poli endocrinologie, poli diabetologie, poli vasculaire geneeskunde en poli benigne hematologie) , of bekend zijn op een andere polikliniek maar nu opname nodig hebben voor een ‘algemeen’ internistisch probleem.

Sommige opnames zijn gepland (via de poli, overname uit een ander ziekenhuis), meeste opnames gebeuren echter ongepland. Verder worden op de afdeling ook patiënten verpleegd die overgeplaatst zijn van de Medium Care (step-down; soms ook overplaatsing direct van de intensive care naar de verpleegafdeling). Ook worden er met enige regelmaat op de leenbedden de patiënten van andere subspecialismen van de DIGD (MDL, nefrologie, hematologie, oncologie, reumatologie, geriatrie).

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden over deze stage kun je contact opnemen met dr. Tania Mudrikova (internist-infectioloog) via telefoonnummer 088-757 3462 of per e-mail T.Mudrikova@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen