Keuzestage Infectieziekten Infectieziekten

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Na deze stage:

 • Bezit je kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.
 • Heb je kennis opgedaan van de preventie, klinische presentatie, de diagnostiek en behandeling van infectieziekten, aangeboren en verworven afweerstoornissen, en van reizigers- en importziekten.
 • Heb je kennis opgedaan van de klinische presentatie, specifieke anamnese, reis- en expositieanamnese, en het lichamelijk onderzoek bij patiënten met infecties en afweerstoornissen.
 • Heb je kennis opgedaan op van het gebied van microbiologische diagnostiek (bacteriën, virus, schimmels, parasieten, wormen, mycobacteriën en andere bijzondere verwekkers) inclusief afname en transport van materiaal, directe testen, kweken, gevoeligheidsbepalingen, serologie en moleculaire diagnostiek, en van de indicatiestelling voor laboratoriumaanvragen en interpretatie van de verkregen uitslagen.
 • Heb je, in samenspraak met de arts-microbioloog een gezamenlijke diagnostische en therapeutische strategie vaststellen.

Daarnaast kun je na deze stage ook:

 • Een diagnostisch plan opstellen bij een patiënt met koorts.
 • Heb je kennis opgedaan van de basale microbiologische diagnostiek.
 • Heb je kennis opgedaan van de meest voorkomende (opportunistische) infecties bij immuungecompromitteerde patiënten.
 • Beheers je de work-up en behandeling bij veelvoorkomende infectieuze problemen bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis (bijv. S. Aureus bacteriemie).

Naast deze medische competenties werk je verder aan je eigen persoonlijke ontwikkelplan. In afstemming met de opleider bepaal je aan welke competenties je in deze stage specifiek aandacht zult besteden. Onderstaande competenties komen expliciet in de stage aan bod.

 • Je hebt een onbevangen niet oordelende grondhouding.
 • Je communiceert helder met collega zorgverleners.
 • Je bouwt effectieve behandelrelaties op met patiënten.
 • Je bespreekt medische informatie helder met patiënten en familie.

Hoe ga ik leren?

De klinische stage infectieziekten kan gecombineerd kan worden met poliklinische werkzaamheden. De klinische stage vindt plaats op de verpleegafdeling waar patiënten dagelijks worden opgenomen en ontslagen. Onze voorkeur gaat echter uit naar een consultatieve stage gecombineerd met poliklinische activiteiten. Tijdens het consultatieve deel van je stage ben je verantwoordelijk voor het beheer van een van de seinen, goede registratie van de vragen en adviezen, financiële registratie van de consulten en het geven (iom met je supervisor) van adequate adviezen aan de vraagsteller en patiënt. Het dienstsein voor overleg door SEH-arts, huisartsen, acute polizaken en consulten aangevraagd vanuit de medische microbiologie wordt door jou gedragen. Tijdens de consulten gaat het met name om antimicrobiële adviezen en bedside consulten op de niet-interne afdeling.

Je draait niet mee in het dienstenrooster van infectieziekten. Gedurende de stage wordt je ingeroosterd bij de diensten van interne geneeskunde.

Show-and-tell

In het UMC Utrecht is er zeer ruime expositie aan patiënten met HIV, virale hepatitis, immuundeficiënties en het hele scala poliklinische patiënten met infectieziekten is aanwezig (1600 HIV-patiënten in zorg,100 nieuwe patiënten per jaar). De polikliniek heeft een aantal gespecialiseerde spreekuren. Dit zijn het HIV zwangerenspreekuur in samenwerking met de gynaecologie, het moeder-kindspreekuur in samenwerking met de kindergeneeskunde, het hepatitisspreekuur in samenwerking met de MDL en een uveitisspreekuur in samenwerking met de oogheelkunde.

Er zijn 9 enthousiaste stafleden met specifieke expertise op het gebied van HIV/AIDS, virale hepatitis, immuundeficiënties en algemene infectieziekten. Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling medische microbiologie. Deze verzorgt de diagnostiek van bacteriële, parasitaire en (retro)virale infecties. De consultatieve taken voor opgenomen patiënten worden door infectiologen en microbiologen gezamenlijk verzorgd.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met prof. dr. Andy Hoepelman (internist-infectioloog), telefoonnummer 088-755 6228 of via I.M.Hoepelman@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen