Keuzestage Infectieziekten Infectieziekten

Duur: 
4 maanden
8 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er is een verscheidenheid aan casuïstiek, met zowel acute als chronische presentatie. Er zijn patiënten met een HIV-infectie of hieraan gerelateerde problemen op de afdeling, patiënten met een luchtweginfectie, urineweginfectie of met een onverklaarbare koorts.

Dit kun je leren:

  • Zelfstandig therapie voorstellen;
  • Specifieke kennis van de antibioticabehandeling;
  • Voeren van een slecht nieuws gesprek met patiënt en familieleden;
  • Het opstellen van de differentiaal diagnose, inzetten juiste diagnostische methode, therapeutisch plan opstellen en prognose inschatten bij de volgende ziektebeelden en situaties: koortssyndromen, bacteriemie en sepsis, community acquired en hospital acquired pneumonie, infecties van de thorax, gecompliceerde en ongecompliceerde urineweginfecties, meningitis en encefalitis, endocarditis en andere cardiale en intravasculaire infecties, gastro-intestinale infecties, infecties van lever en galwegen, virale hepatitis, infecties van huid en weke delen, artritis, tuberculose en andere mycobacteriële infecties, HIV/AIDS en gerelateerde opportunistische infecties en maligniteiten, neutropene koorts, systemische virale bacteriele parasitaire schimmelinfecties, infecties van het oog, het KNO gebied mond en bovenste luchtwegen, aangeboren immunodeficientie, SOA’s, reizigers- en importziekten;
  • Kennis van de microbiologische diagnostiek.

Hoe ga ik leren?

De klinische stage infectieziekten kan gecombineerd kan worden met poliklinische werkzaamheden. De klinische stage vindt plaats op de verpleegafdeling waar patiënten dagelijks worden opgenomen en ontslagen. Onze voorkeur gaat echter uit naar een consultatieve stage gecombineerd met poliklinische activiteiten. Tijdens het consultatieve deel van je stage ben je verantwoordelijk voor het beheer van een van de seinen, goede registratie van de vragen en adviezen, financiële registratie van de consulten en het geven (iom met je supervisor) van adequate adviezen aan de vraagsteller en patiënt. Het dienstsein voor overleg door SEH-arts, huisartsen, acute polizaken en consulten aangevraagd vanuit de medische microbiologie wordt door jou gedragen. Tijdens de consulten gaat het met name om antimicrobiële adviezen en bedside consulten op de niet-interne afdeling.

Je draait niet mee in het dienstenrooster van infectieziekten. Gedurende de stage wordt je ingeroosterd bij de diensten van interne geneeskunde.

Show-and-tell

In het UMC Utrecht is er zeer ruime expositie aan patiënten met HIV, virale hepatitis, immuundeficiënties en het hele scala poliklinische patiënten met infectieziekten is aanwezig (1600 HIV-patiënten in zorg,100 nieuwe patiënten per jaar). De polikliniek heeft een aantal gespecialiseerde spreekuren. Dit zijn het HIV zwangerenspreekuur in samenwerking met de gynaecologie, het moeder-kindspreekuur in samenwerking met de kindergeneeskunde, het hepatitisspreekuur in samenwerking met de MDL en een uveitisspreekuur in samenwerking met de oogheelkunde.

Er zijn 9 enthousiaste stafleden met specifieke expertise op het gebied van HIV/AIDS, virale hepatitis, immuundeficiënties en algemene infectieziekten. Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling medische microbiologie. Deze verzorgt de diagnostiek van bacteriële, parasitaire en (retro)virale infecties. De consultatieve taken voor opgenomen patiënten worden door infectiologen en microbiologen gezamenlijk verzorgd.

Sollicitatie en contact

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met prof. dr. I.M. Hoepelman, internist-infectioloog.
Telefoon: 088 755 6228
E-mail: I.M.Hoepelman@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen