Keuzestage Hematologie Benigne

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

De leerdoelen tijdens de stage hematologie (benigne) zijn:

  • Gysiologie van hemostase en ziekten van hemostase en bent op de hoogte van oorzaken en frequenties van voorkomen.
  • Belangrijkste benigne hematologische ziekten en bent op de hoogte van oorzaken en frequenties van voorkomen.
  • Uitvoering van laboratoriumbepalingen en bent in staat om uitslagen te interpreteren op het gebied van trombose, hemostase, benigne bloedcel afwijkingen en transfusie geneeskunde met betrekking tot de organisatie, indicaties, interpretatie en therapeutische consequenties.
  • Kennis ten aanzien van het spelen van een coördinerende rol bij het opstellen van multidisciplinaire behandelprotocollen en participatie in multidisciplinaire patiëntbesprekingen en ziekenhuiscommissies.
  • Psychologische en sociale consequenties van benigne hematologische ziekten waaronder copingstrategie en invloed op deelname aan het arbeidsproces.
  • Kennis op het gebied van de ethiek omtrent vrijwillige bloeddonatie en bent op de hoogte van de organisatie van en procedures voor donorkeuring, afname, bewerking en bewaarcondities van bloedproducten en de relevantie hiervan bij de toepassing voor bepaalde klinische indicaties.
  • Kennis op het gebied van de indicatie, interpretatie, counseling en ethiek omtrent genetische diagnostiek bij congenitale benigne hematologische aandoeningen.

Hoe ga ik leren?

De stage ziet er als volgt uit:

Poliklinische patiëntenzorg
Gedurende de stage heb je 1 dagdeel per week poliklinisch spreekuur onder supervisie van internisten met de specialisatie benigne hematologie, leert zelfstandig een behandelplan op te stellen voor patiënten met een stollingsstoornis en je brengt zelfstandig eigen patiënten in tijdens de poliklinische patiëntenbespreking. Je beoordeelt patiënten die ad hoc binnenlopen met bloeding samen met de dagarts op de Van Creveldkliniek. Daarnaast heb je 1 dagdeel per twee weken trombosepoli op de vasculaire geneeskunde onder supervisie van een internist-vasculair geneeskundige.

Multidisciplinaire patiëntenzorg
Je brengt zelfstandig eigen patiënten in tijdens de multidisciplinaire poliklinische patiëntenbespreking. Je woont ten minste eenmaal het spreekuur bij van de maatschappelijk werker en loopt ten minste eenmaal mee met de carrouselpoli waarin kinderen met een stollingsstoornis multidisciplinair worden gezien en eenmaal met de orthopediepoli waarin volwassen patiënten met gewrichtsproblemen t.g.v. congenitale stollingsstoornis multidisciplinair worden gezien.

Klinische patiëntenzorg
Gedurende de stage breng je zelfstandig patiënten in bij de klinische patiëntenbespreking. Je neemt kennis van de perioperatieve begeleiding van patiënten met een stollingsstoornis en stelt ten minste eenmaal zelfstandig een perioperatief behandelplan op voor een patiënt met een stollingsstoornis, onder supervisie van de verpleegkundig specialist hemofilie.

Consultatieve patiëntenzorg
Gedurende de stage ben je verantwoordelijk voor alle klinische consulten op het gebied van benigne hematologie inclusief het dragen van de ‘stollingspieper’, onder supervisie van ervaren internisten met de specialisatie benigne hematologie of vasculaire geneeskunde.

Laboratoriumstage hemostase en trombose
Je volgt 2 dagdelen een onderwijsprogramma op het hemostase en trombose laboratorium bestaande uit stollings- en rode bloedcel diagnostiek. Je brengt eigen patiënten in tijdens de 2-wekelijkse laboratorium stollingsbespreking. Je bereid tevens de te bespreken patiënten voor.

Laboratoriumstage bloedtransfusie geneeskunde
Gedurende de stage volg je twee dagdelen een onderwijsprogramma op het transfusielaboratorium en bespreek je erna tweewekelijks interactief de afwijkende type&screen uitslagen op het lab met de klinische chemicus en laboranten, waarbij je zelf casuïstiek inbrengt en de te bespreken casuïstiek voorbereid.

Onderwijs
Je participeert actief in onderwijsactiviteiten op het gebied van benigne hematologie, waarbij je tenminste 2 keer zelf refereert tijdens het "Onderwijs Benigne Hematologie" op de dinsdagmiddag, en volgt minimaal 2 uur individueel onderwijs gegeven door artsen met veel ervaring in de hemofilie.

Show-and-tell

De Van Creveldkliniek is het grootste hemofilie behandelcentrum van Nederland. Naast zorg voor patiënten met stoornissen op het gebied van trombose en hemostase, wordt in het poliklinische centrum benigne hematologische zorg verleend over de volle breedte. Er zijn nauwe banden met het laboratorium wat betreft transfusiegeneeskunde, stollings- en rode bloed cel diagnostiek.

Omdat de poortfunctie voor de hematologie wordt uitgevoerd door de afdeling hematologie van het Cancer Center zullen hematologen van deze afdeling supervisie geven bij het opstellen van de differentiaal diagnose, inclusief benigne aandoeningen, bij nieuwe patiënten die zich presenteren met een mogelijke hematologische aandoening.

Benigne hematologie en hemato-oncologie zijn vakgebieden met een duidelijke overlap, een afwijkend bloedbeeld kan in beide richtingen gaan. Om die reden is er een wekelijkse interactie tijdens de gezamenlijke MDO op maandagmiddag, onderdeel van de polikliniekbespreking hemato-oncologie. Bij verwijzing vindt er triage plaats via de hemato-oncologie, een deel van de patiënten wordt rechtstreeks naar de Van Creveld kliniek verwezen.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kun je contact opnemen met dr. Karin van Galen (internist-hematoloog) via K.P.M.vanGalen@umcutrecht.nl.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen