Keuzestage Hematologie Maligne

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

De voornaamste medische competenties die in de stage aan bod komen:

Herkennen van de hematologiepatiënt vanuit een verscheidenheid aan presentaties

  • Afwijkingen perifere bloedbeeld, recidiverende infecties, koorts bij neutropenie, bloedingsneiging (o.a. familiair), epistaxis, petechiën, bleekheid, moeheid, familiair voorkomende anemie, lymfadenopathie, splenomegalie, veneuze/arteriële trombose, koorts/nachtzweten.
  • Diagnostiek en stadiëring van een nieuwe hematologische maligniteit.
  • Voorstel voor een behandelplan inclusief antibiotische profylaxe en behandeling en immuno of chemotherapeutische behandeling.
  • Begeleiden van patiënten tijdens de conditionering en uitvoering van de stamceltransplantaties en de daaropvolgende neutropene periode.
  • Herkennen van graft-versus-host ziekte en complicaties van immuno- chemotherapie.

Medicatie

  • Kennis van de werking en de bijwerkingen van de medicatie van deze patiëntenpopulatie.

  • Uitzetten van de juiste handelingen bij bijwerkingen.

  • In het bijzonder immuunsuppressiva, chemotherapie en antibiotica.

Hoe ga ik leren?

Gedurende de stage ben je als afdelingsarts verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de patiënten op de afdeling B2oost/west. Een deel van de stage hematologie kan je ook de consulten doen, inclusief de klinische patiënten op IC, MC en andere afdeling. Je woont alle hematologische patiëntenbesprekingen bij. Cytomorfologie, immunofenotypering, cytogenetica, moleculaire diagnostiek en pathologie zal je dagelijks tegenkomen. Je hebt intensief overleg met de patholoog, microbioloog, immunoloog, radiotherapeut en transfusiearts bij de behandeling van de patiënten. Tijdens de stage ben je actief betrokken bij immuno-chemotherapie behandeling en stamceltransplantaties. Het medisch beleid wordt besproken met de vaste supervisor en/of de hoofdbehandelaar van de betreffende patiënt. De klinische en poliklinische patiëntenbesprekingen hebben, naast het bespreken van het beleid, een educatief karakter.

Show-and-tell

Het UMC Utrecht heeft alle oncologische zorg ondergebracht in het UMC Utrecht Cancer Center. De afdeling Hematologie maakt deel uit van het UMC Utrecht Cancer Center. De opleiding vindt plaats op de polikliniek en de klinische afdeling B2Oost. De afdeling beschikt over 25 bedden en een aferesekamer (B2oost en B2west), een poliklinische spreekuurfaciliteit (B2oost) met een poliklinische dagverpleging (B5oost). Er is een omvangrijk stamceltransplantatie programma met ongeveer 65 autologe en 50-70 allogene stamceltransplantaties per jaar. We participeren in en initieren fase1, 2 en 3 studies, waaronder CAR-T cel studies voor patiënten met een lymfoom of acute leukemie.

De hemato-oncologie afdeling heeft 10 stafleden. Er zijn 2-3 derde of vierdejaars aios op de afdeling werkzaam als zaalarts, twee physician assistants (PA), een ziekenhuisarts en 5 aios die de differentiatie hematologie volgen.

Patiënten en casuïstiek
Jaarlijks worden er 600 patiënten opgenomen, dit is inclusief de 50-70 allogene transplantaties die per jaar worden uitgevoerd. In de polikliniek worden per jaar 9000 consulten verricht. Hiervan zijn 600 nieuwe patiënten en ruim 8000 controle consulten.

De patiëntenzorg van de afdeling Hematologie is voornamelijk gericht op topklinische en topreferente functies. Daarnaast is er een reguliere basis specialistische functie dat wil zeggen de opvang van hemato-oncologie patiënten uit het UMC Utrecht en omgeving.

De specifieke aandachtsgebieden van het UMC Utrecht Cancer Center zijn acute leukemie, stamceltransplantatie, multipel myeloom, lymfoom en myeloproliferatieve neoplasmata. De afdeling participeert in clinical trials, zowel vanuit de afdeling geinitieerd, via de HOVON en de farmacie. De afdeling is als transplantatiecentrum JACIE geaccrediteerd.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. Anna van Rhenen (internist-hematoloog) via telefoonnummer 088-755 7230 of via A.vanRhenen@umcutrecht.nl.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen