Keuzestage Hematologie Maligne

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage hematologie (maligne) krijg je de kans om de volgende zaken te leren:

  • Werken in een sterk gespecialiseerd team.
  • Diagnostiek en behandeling van patiënten met acute leukemie en agressieve lymfomen.
  • Behandeling van complicaties bij hematologische patiënten, specifiek neutropenie-geassocieerd.
  • Stamceltransplantaties in de klinische setting en de complicaties zoals Graft-versus-Host ziekte.
  • Verrichten van beenmergaspiratie en cristabiopt.
  • Cytomorfologische beoordeling van beenmerg, kennis van flowcytometrie, cytogenetica en moleculaire diagnostiek.

Hoe ga ik leren?

Gedurende de stage ben je als afdelingsarts verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de patiënten op de afdeling. Er bestaat ook de mogelijkheid een deel van de stage de hematologie consulten te doen. Je woont alle hematologische patiëntenbesprekingen bij. Cytomorfologie, immunofenotypering, cytogenetica, moleculaire diagnostiek en pathologie zal je dagelijks tegenkomen. Je werkt samen met de patholoog, microbioloog, immunoloog, radiotherapeut en transfusiearts bij de behandeling van de patiënten. Tijdens de stage ben je actief betrokken bij stamceltransplantaties. Het medisch beleid wordt besproken met de vaste supervisor en/of de hoofdbehandelaar van de betreffende patiënt. De klinische en poliklinische patiëntenbesprekingen hebben, naast het bespreken van het beleid, een educatief karakter.

Show-and-tell

De opleiding vindt plaats op de polikliniek en de klinische afdeling. De afdeling beschikt over 25 bedden en een aferesekamer, een poliklinische spreekuurfaciliteit en een poliklinische dagverpleging. Er is een omvangrijk stamceltransplantatieprogramma met ongeveer 65 autologe en 65 allogene stamceltransplantaties per jaar. Daarnaast is er een aparte afdeling voor stollingsstoornissen en niet-oncologische bloedziekten (van Creveldkliniek, benigne hematologie). Voor een aantal zeldzame erfelijke aandoeningen, zoals bloedplaatjesfunctiestoornissen en hemofilie, functioneert deze afdeling als landelijk kenniscentrum. Op de afdeling zijn elf hematologen (8 verbonden aan het UMC Utrecht Cancer Center en 3 aan de Van Creveldkliniek), 2 hemofilie-artsen, en 5-7 aios werkzaam. Er zijn 2-3 derde of vierdejaars aios op de afdeling werkzaam als zaalarts, een physician assistant (PA) en 3-5 aios die de differentiatie hematologie volgen.

Jaarlijks worden er 600 patiënten opgenomen, dit is inclusief de 65 allogene transplantaties die per jaar worden uitgevoerd. In de polikliniek worden per jaar ongeveer 9000 consulten verricht. Hiervan zijn ongeveer 500 nieuwe patiënten en ruim 8500 controles.

De patiëntenzorg van de afdeling hematologie is voornamelijk gericht op topklinische en topreferente functies. Daarnaast is er een reguliere basis specialistische functie dat wil zeggen de opvang van reguliere patiënten uit de omgeving.

De specifieke aandachtsgebieden van het UMC Utrecht Cancer Center zijn acute leukemie, stamceltransplantatie, multipel myeloom, lymfoom en myeloproliferatieve neoplasmata. Specifieke ingrepen die aan bod komen zijn beenmergpuncties.

De afdeling participeert in clinical trials, zowel vanuit de afdeling, de HOVON en industrie. De afdeling is als transplantatiecentrum JACIE gecertificeerd.

Sollicitatie en contact

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. R.A.P. Raymakers, internist-hematoloog.
Telefoon: 088 755 7230
E-mail: R.Raymakers@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen