Keuzestage Cardiologie Cardiologie

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op de hartbewaking worden patiënten behandeld met acute hart- en vaatproblemen. Voorbeelden hiervan zijn: hartinfarct, instabiele angina pectoris, hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen, hartfalen, hartspierziekten, pericarditis en dissectie van de aorta. De acute patiënten komen voornamelijk uit de directe omgeving; daarnaast is er een supraregionale functie voor complexe cardiale problematiek, hartklepafwijkingen (endocarditis), hartritmestoornissen, aangeboren hartafwijkingen en interventie-cardiologie. Voor patiënten met ernstig hartfalen is er een landelijke verwijsfunctie, met name door het harttransplantatie- en steunhart-programma.

Tijdens de stage cardiologie kun je dit leren:

 • Klinisch- pathofysiologisch redeneren vanuit het perspectief van de cardioloog.
 • Ervaring in ECG-beoordeling, inclusief inspanningselectrocardiografie.
 • Inzicht in alle facetten van de beeldvorming van het hart; globaal idee over indicaties en interpretatie van de diverse onderzoeksmodaliteiten.
 • Inzicht in therapeutische mogelijkheden van hartziekten: medicatie, percutane interventies en chirurgische mogelijkheden.
 • Beperkte ervaring met opvang van acute cardiale problemen, reanimatie, electrocardioversie.
 • Uitgebreide ervaring met behandeling van (ernstig) hartfalen.
 • Ervaring met complexe problematiek na harttransplantatie en steunhart-implantatie.

Hoe ga ik leren?

Als zaalarts ben je verantwoordelijk voor de opname van nieuwe patiënten, je doet de anamnese, voert lichamelijk onderzoek uit, je vraagt en beoordeelt aanvullend onderzoek en overlegt met de klinisch supervisor over de diagnostiek en het behandelplan. Je loopt dagelijks visite en houdt de statussen van de patiënten bij. Tijdens het verblijf van de patiënt onderhoud je contacten met de familie van de patiënt. Bij ontslag van een patiënt verzorg je alle administratieve handelingen die nodig zijn. In bijeenkomsten als de grote visite en het colloquium draag je patiënten voor.

Bij de dagelijkse klinische werkzaamheden functioneer je als behandelend arts van de toegewezen patiënten. Binnen het kader van de geldende regels op de afdeling kun je de gangbare beslissingen op diagnostisch en therapeutisch gebied zelfstandig nemen.

De aios houdt voor de dagelijkse gang van zaken contact met de verpleegkundigen en de andere disciplines die bij de patiëntenzorg betrokken zijn. Je loopt dagelijks visite en maakt de noodzakelijke afspraken. Bij bijzonderheden onderhoud je contact met de huisarts (in het bijzonder bij overlijden ben je verantwoordelijk voor tijdig contact met de huisarts).

In het algemeen onderhoud je het contact met de familieleden van de patiënt, tenzij anders met de supervisor is afgesproken. Bij patiëntenbesprekingen is de aios verantwoordelijk voor de presentatie. Verder superviseer je ASAS, volgens de geldende cardiologie afdelingsregels.

Naast het werken als zaalarts, werk je later in de stage enkele weken op de CCU en SEH. Hiervoor gelden twee voorwaarden: je hebt deelgenomen aan de ALS training van het UMC Utrecht en op de CCU werk je fulltime. (eventuele parttime dagen kunnen tevoren of achteraf (geclusterd) worden opgenomen). Je verricht geen werkzaamheden op de poli. Meedoen met diensten is altijd mogelijk tijdens avonden en nachten.

 

 

Show-and-tell

De hartbewaking heeft acht eenpersoonskamers en een centrale bewakingspost en twee observatiebedden. Vanuit de hartbewaking worden patiënten meestal overgeplaatst naar de verpleegafdeling Cardiologie. De verpleegafdeling bestaat uit 30 bedden voor zes groepen patiënten, die aparte (sub)units vormen en aparte supervisie kennen.

 1. Algemeen cardiologische patiënten (Alg).
 2. Patiënten met ritmestoornissen (EFO).
 3. Catheterisaties en interventies(HCK).
 4. Hartfalen, steunhart en harttransplantatie (LVAD, HTx).
 5. Grown ups with congenital heart disease (GUCH)

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. Gertjan Sieswerda (cardioloog) via telefoonnummer 088-755 3688 of via G.T.Sieswerda@umcutrecht.nl.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen