Keuzestage Acute geneeskunde Keuzestage acute geneeskunde

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Adequaat initieel onderzoek aan de hand van de ABCDE-methodiek.
 • Tijdige herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënten het plaatsen van arterielijnen.
 • Prioriteren van problemen in een veeleisende werkomgeving.
 • Intensieve samenwerking met een verpleegkundig team en vele collega’s.
 • Point of care echografie.

Ontwikkeling van je competenties
De voornaamste medische competenties die in de stage aan bod komen staan hieronder beschreven.

 • De opvang van een acute patiënt op een gestructureerde manier bestaande uit een primary assessment volgens de ABCDE-methodiek, een secondary assessment, initiële zorg en een voorstel voor definitieve behandeling.
 • De diagnostiek en behandeling van veel voorkomende acute ziektebeelden, waaronder sepsis, pneumonie, shock, anafylactische reacties, intoxicaties en diabetische ontregelingen.
 • De zorg voor een patiënt met bedreigde vitale parameters.

Daarnaast heb je leerdoelen voor de competenties uit je individueel opleidingsplan. In afstemming met de opleider bepaal je aan welke competenties je in deze stage specifiek aandacht zult besteden. Voor een overzicht van de competenties en in welke kenmerkende beroepsactiviteiten deze aan bod komen zie het regionaal opleidingsplan van de interne geneeskunde. In deze stage komen onderstaande competenties expliciet aan bod. Na afronding van de stage beheers je de volgende overige competenties:

 • Je kunt de ernst van de ziekte beoordelen.
 • Je kunt een patiënt volledig en correct overdragen.
 • Je kunt leiding geven aan een team van verpleegkundigen.
 • Je vraagt zelfstandig onderzoek aan voor laboratoriumdiagnostiek en beeldvormende diagnostiek.
 • Je verzorgt de correspondentie aan de huisarts en de kliniek.
 • Je kunt de familie en de patiënt begeleiden bij acute opvang.
 • Je kunt omgaan met stress, kunt prioriteiten stellen en deelt het werk efficiënt in tijdens de pieken in de werkbelasting.
 • Je kunt in de setting van de SEH adequaat multidisciplinair werken in de betekenis van het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen.

Hoe ga ik leren?

Op de spoedeisende hulp doe je de initiële opvang en beoordeling van alle verwezen patiënten voor de interne geneeskunde, de verschillende interne deelspecialismen, de maag-, darm- en leverziekten en reumatologie. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afhandeling. Van alle patiënten op de spoedeisende hulp maak je een brief voor de huisarts. Je draagt patiënten die worden opgenomen over aan je collega op de afdeling.

Show-and-tell

 

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kun je contact opnemen met drs. Bram Vrijsen (internist-acute geneeskundige) via telefoonnummer 088-757 0016 of via B.E.L.Vrijsen@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen