Keuzestage Acute geneeskunde Keuzestage acute geneeskunde

Duur: 
4 maanden
8 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage acute geneeskunde kun je deze zaken leren:

 • Adequaat initieel onderzoek aan de hand van de ABCDE-methodiek;
 • Tijdige herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënten, inclusief vasopressie en inotropie;
 • Het plaatsen van arterielijnen (en in de toekomst ook centraalveneuze lijnen);
 • Prioriteren van problemen in een veeleisende werkomgeving;
 • Intensieve samenwerking met een verpleegkundig team en vele collega’s.

De voornaamste medische competenties die in de stage aan bod komen zijn:

 • De opvang van een acute patiënt op een gestructureerde manier bestaande uit een primary assessment volgens de ABCDE-methodiek, een secondary assessment, initiële zorg en een voorstel voor definitieve behandeling.
 • De diagnostiek en behandeling van veel voorkomende acute ziektebeelden, waaronder sepsis, pneumonie, shock, anafylactische reacties, intoxicaties en diabetische ontregelingen.
 • De zorg voor een patiënt met bedreigde vitale parameters, inclusief vasopressie en inotropie.

Daarnaast heb je leerdoelen voor de competenties uit je individueel opleidingsplan. In afstemming met de opleider bepaal je aan welke competenties je in deze stage specifiek aandacht zult besteden. Voor een overzicht van de competenties en in welke kenmerkende beroepsactiviteiten deze aan bod komen zie het regionaal opleidingsplan van de Interne Geneeskunde. In deze stage komen onderstaande competenties expliciet aan bod. Na afronding van de stage beheers je de volgende overige competenties:

 • Je kunt de ernst van de ziekte beoordelen;
 • Je kunt een patiënt volledig en correct overdragen;
 • Je kunt het ontslag van een patiënt volledig en correct regelen;
 • Je kunt leiding geven aan een team van verpleegkundigen;
 • Je vraagt zelfstandig onderzoek aan voor laboratoriumdiagnostiek en beeldvormende diagnostiek;
 • Je verzorgt de correspondentie aan de huisarts en de kliniek;
 • Je kunt de familie en de patiënt begeleiden bij acute opvang;
 • Je kunt omgaan met stress, kunt prioriteiten stellen en deelt het werk efficiënt in tijdens de pieken in de werkbelasting;
 • Je kunt in de setting van de SEH adequaat multidisciplinair werken in de betekenis van het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen.

Op de medium care worden interne patiënten opgenomen met bedreigde vitale functies waarbij continue bewaking noodzakelijk is. Op de medium care kan gewerkt worden met (gecuffte) tracheacanules, centraalveneuze lijnen, arterielijnen en inotropie (tot een afgesproken maximale dosering). Op korte termijn zal begonnen worden met gerichte echografie. Er kan geen (non)-invasieve beademing worden toegepast.

Hoe ga ik leren?

Op de spoedeisende hulp doe je de initiële opvang en beoordeling van alle verwezen patiënten voor de interne geneeskunde, de verschillende interne deelspecialismen, de maag-, darm- en leverziekten en reumatologie. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afhandeling. Van alle patiënten op de spoedeisende hulp maak je een brief voor de huisarts. Je draagt patiënten die worden opgenomen over aan je collega op de afdeling.

Op de medium care loop je visite bij de opgenomen patiënten. Daarna werk je de visite uit en ben je het aanspreekpunt voor de verpleging bij eventuele problemen. Als er nieuwe opnames zijn, zorg je voor de opvang en de verslaglegging daarvan. Bij overplaatsingen naar de verpleegafdeling of de intensive care verzorg je de overdracht naar je collega’s. Bij ontslagen zorg je voor een ontslagbrief en een medicatie-overdracht.

Show-and-tell

De acute geneeskunde houdt zich bezig met de opvang van patiënten op de spoedeisende hulp en de zorg voor patiënten op de medium care afdeling. Als aios ben je afwisselend op beide afdelingen werkzaam. Op de spoedeisende hulp worden door de interne geneeskunde 3200 patiënten per jaar gezien. Je ziet als aios alle patiënten die zijn verwezen voor alle interne deelspecialismen, maar ook voor de maag-, darm- en leverziekten en de reumatologie. De turnover van patiënten op de medium care is hoog: zodra zij stabiel zijn, worden ze overgeplaatst naar de reguliere verpleegafdeling. De casuïstiek die je tegenkomt is daardoor erg divers en wordt ook steeds complexer.

Zowel op de spoedeisende hulp als op de medium care is er intensieve begeleiding van een internist van het acute kernteam en/of een fellow van de acute geneeskunde. Wel wordt een zelfstandige houding verwacht, waarbij je onder andere het voortouw neemt bij de opvang van acuut bedreigde patiënten op de spoedeisende hulp en zelf met een voorstel voor een behandelplan komt.

Sollicitatie en contact

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met drs. B.E.L. Vrijsen, internist-acute geneeskunde.
Telefoon: 088 757 0016
E-mail: B.E.L.Vrijsen@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen