Differentiatiestage Vasculaire geneeskunde Vasculaire geneeskunde

Duur: 
24 maanden
8 maanden

Wat gaat de aios leren?

Vasculaire geneeskunde houdt zich binnen de interne geneeskunde bezig met de etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van aandoeningen van arteriën, venen en lymfvaten, die veroorzaakt worden door genetische invloeden, door schade, bewerkstelligd door toxische, metabole, fysische, immunologische en hematologische factoren, of door combinaties van deze factoren.

Gedurende de opleiding wordt de nadruk gelegd op stolling, hypertensie, dyslipidemie, cardiovasculair risicomanagement, diabetes mellitus en manifest arterieel vaatlijden. Verder wordt expertise verkregen in aandoeningen als vasospasmen/vasculitiden, primair anti-fosfolipiden syndroom, veneuze stoornissen, nierinsufficiëntie en perifere doorbloedingsstoornissen.

Na afronding van de enkelvoudige differentiatie heb je diepgaande kennis van de klinische presentatie, etiologie, preventie, prognose, diagnostiek en behandeling van atherotrombotische ziekten, veneuze en arteriële trombo-embolische ziekten en aan behandeling gerelateerde hemorrhagische diathesen, primaire en secundaire hypertensie, primaire en secundaire lipidenstoornissen, vasculaire problemen bij diabetes mellitus, nierinsufficiëntie, vasospastische aandoeningen, hypotensiesyndromen, vasculitis, erfelijke en aangeboren vaatanomalieën, ziekten van de lymfbanen, en metabole aandoeningen die gepaard gaan met vaatziekte.

Een uitgebreide beschrijving van alle zaken die je gaat leren vind je in de differentiatiebeschrijving.

 

Hoe ga ik leren?

De opleiding heeft voltijds totale duur van 24 maanden. Hiervan wordt maximaal 25% besteed aan activiteiten die de algemene opleiding tot internist betreffen. De volgende onderdelen behoren tot het programma:

  • Algemene stage vasculaire geneeskunde (*)
  • Polispreekuren vasculaire geneeskunde
  • Polispreekuur Vaatcentrum, Obstetrie, Diabetes, Trombose
  • Diverse parallelstages (**)
  • Consulten vasculaire geneeskunde
  • Achterwacht diensten (***)
  • Klinisch onderzoek en onderwijs (****)

* Een stage gedurende 24 maanden waarin poliklinische en klinische werkzaamheden worden verricht op het gebied van de vasculaire geneeskunde, deels als behandelend arts van patiënten met vasculair-geneeskundige ziekten, deels als consulent vasculaire geneeskunde, zowel binnen de interne geneeskunde, als ook voor andere specialismen. Tot deze stage behoren onder andere de dagelijkse – voornamelijk poliklinische - patiëntenzorg, de vaatbespreking met de vaatchirurgie en interventieradiologie en andere multidisciplinaire vasculair-geneeskundige besprekingen.

** Tijdens de verdiepingsstage wordt ervaring opgedaan in de laboratoriumtechnieken en klinische advisering op het gebied van stoornissen in de verschillende deelgebieden van de vasculaire geneeskunde, inclusief de lipidenstofwisseling, het trombose en hemostase onderzoek, vasculitis, primaire en secundaire hypertensie, hypotensie-syndromen, en in het vasculair functie-onderzoek, inclusief arteriële en veneuze duplex-echografie, bloeddrukregistratie, IMT-metingen, enkel-armindexen, en looptesten. Daarnaast wordt tijdens deze stageperiode inzicht en expertise verworven in de mogelijkheden van chirurgische en endovasculaire (radiologische) interventie, middels verblijf op en intensief contact met de twee desbetreffende afdelingen, zodat de vasculair-geneeskundig geschoolde internist in staat is diagnostische en therapeutische mogelijkheden van deze disciplines te interpreteren.

***Tijdens je differentiatie vasculaire geneeskunde draai je mee in de achterwachtdiensten van de vasculaire geneeskunde. Je start hiermee in overleg met je opleider. Hierbij doe je, met een internist-vasculair geneeskundige als achterwacht, bereikbaarheidsdiensten. In het begin zal de supervisie door de internist-vasculair geneeskundige intensief zijn en zal geleidelijk afnemen als je competenties voor het functioneren als achterwacht zich verder ontwikkelen,

****Gedurende de hele periode dient aandacht besteed te worden aan klinisch onderzoek in de vasculaire geneeskunde. De fellow internist-vasculair geneeskundige dient minimaal een artikel te schrijven in een wetenschappelijk tijdschrift of een voordracht te houden voor een wetenschappelijke vereniging. Minimaal 30 uur per jaar dient geaccrediteerd vasculair geneeskundig onderwijs bijgewoond te worden. Dit onderwijs kan zowel nationaal, zoals georganiseerd door het Internistisch Vasculair Genootschap, als internationaal genoten worden.

Show-and-tell

Circulatory Health is een speerpunt van het UMC Utrecht. De opleiding in de enkelvoudige differentiatie vasculaire geneeskunde in het UMC Utrecht is bijzonder vanwege het diverse klinische en poliklinische patiënten aanbod, de multidisciplinaire samenwerking met andere vaatspecialismen, onder andere binnen het vaatcentrum en het SMART-preventieprogramma, en de jonge en enthousiaste medische staf. Er zijn verschillende mogelijkheden voor verdere verdieping in het vakgebied middels specifieke stages, zoals interventie-radiologie, immunologie, klinisch chemisch laboratorium, diabetes, SMART-therapieadvies, stolling en vaatfunctie. Verder zijn er volop mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Op de Vasculaire Research Unit worden fase II/III studies verricht waardoor de nieuwste therapeutische ontwikkelingen voor patiënten beschikbaar zijn. Meer info: www.vasculairegeneeskundeutrecht.nl.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot de differentiatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Frank Visseren (internist-vasculair geneeskundige), telefoonnummer 088-755 6228 of via F.L.J.Visseren@umcutrecht.nl.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen