Differentiatiestage Ouderengeneeskunde Ouderengeneeskunde

Duur: 
8 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Aan het einde van je differentiatieperiode heb je een specifieke deskundigheid met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van complexe multimorbiditeit bij oudere patiënten. Aangezien het bij deze categorie patiënten in de regel gaat om multipele pathologie op somatisch gebied in combinatie met psychisch disfunctioneren en problemen in de sociale sfeer, heb je speciale aandacht voor de interacties tussen soma, psyche en omgeving. Je werkt binnen een multidisciplinair team dat is ingesteld op deze complexe interactie. Je kunt optreden als eindverantwoordelijke voor het onderzoeks- en behandelplan, en als consulent voor een ander specialisme en binnen je (toekomstige) eigen vakgroep interne geneeskunde. Je hebt goed begrip van de specifieke problemen, de belastbaarheid en de mogelijkheden bij het handhaven of verbeteren van zelfredzaamheid en welbevinden van de oudere patiënt. Door de aard van de problematiek waarbij continuïteit van zorg belangrijk is heeft het werk van de internist-ouderengeneeskundige ook een transmuraal karakter met advisering en consultatie richting eerste lijn en de verpleeghuisgeneeskunde.

Hoe ga ik leren?

De opleiding in de differentiatie heeft een totale duur van 24 maanden. Onderstaand een overzicht van de stages die je in deze 24 maanden loopt.

Stage ouderengeneeskunde
Je loopt 18 maanden stage op de afdeling interne ouderengeneeskunde/ geriatrie in het UMC Utrecht. Op de afdeling worden uitsluitend oudere patiënten worden behandeld met complexe multimorbiditeit. Vanuit de afdeling worden poliklinische en klinische werkzaamheden verricht binnen en buiten de interne geneeskunde. Gedurende de gehele periode participeer je actief in de multidisciplinaire patiënten besprekingen.

Stage neuro-psychiatrie
Daarnaast heb je 6 maanden stage ouderengeneeskunde met focus op neurologie en psychiatrie. Voor de leerdoelen van deze stage verwijzen wij je naar het document met de opleidingseisen voor de differentiatie op de website van de Nederlandse Internisten Vereniging. De tijdsbesteding is voor beide onderdelen gelijk. In totaal besteed je drie maanden aan psychiatrie en drie maanden aan neurologie. Het stageonderdeel neurologie vindt grotendeels plaats op de afdeling neurologie van het UMC Utrecht en deels op de afdeling ouderengeneeskunde/geriatrie van het UMC Utrecht. Tijdens de stageperiode ligt je focus op patiënten met neurologische problemen. Zo liggen er op de afdeling ouderengeneeskunde/geriatrie ook patiënten met Parkinson(isme).

De stage psychiatrie vindt plaats op de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Gedurende de gehele opleiding besteed je ook aandacht aan de psychiatrie door het werken op de geheugenpoli van de afdeling ouderengeneeskunde/geriatrie.

Show-and-tell

De vakgroep ouderengeneeskunde/geriatrie oefent het vak in volle breedte en in al zijn aspecten uit. Het adherentie-gebied van de vakgroep is ongeveer 1.000.000 mensen. De afdeling heeft 12 bedden, in 2015 waren er 360 opnames, 750 dagklinische opnames, 900 eerste poliklinische contacten en 500 consulten. De speerpunten van de vakgroep zijn cardiovasculaire aandoeningen in relatie met cognitieve stoornissen, mobiliteitsstoornissen (vallen en botstofwisseling) en medicatieveiligheid (klinische farmacologie).

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden over deze differentiatie kun je contact opnemen met dr. Harald de Valk (internist-ouderengeneeskundige) via telefoonnummer 088-755 8280 of per e-mail H.J.J.Verhaar@umcutrecht.nl.

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen