Differentiatiestage Infectieziekten Infectieziekten

Duur: 
8 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het enkelvoudig profiel infectieziekten in het UMC Utrecht wordt gekenmerkt door het opdoen van zeer ruime ervaring in diverse ziektebeelden. Op de polikliniek heb je gedurende twee jaar je eigen patiëntenpopulatie en je ziet ruim voldoende nieuwe patiënten. De patiëntenpopulatie omvat alle infectieuze ziektebeelden, inclusief HIV, virale hepatitis en immuundeficiënties, daarnaast ook chronische vermoeidheid, febris eci. Vanaf pagina 2 in de bijlage vind je een uitgebreidere beschrijving van de onderwerpen die aan bod komen.

Hoe ga ik leren?

Gedurende de differentiatie ben je een periode verantwoordelijk voor acht tot tien klinische patiënten (kan ook als supervisor). Als een patiënt via de SEH wordt opgenomen dan wordt de patiënt door een aios van de SEH overgedragen. Bij de opname neem je anamnese af, voert lichamelijk onderzoek uit en legt de bevindingen vast. Je bent verantwoordelijk voor het diagnostisch plan, voor de aanvraag van de juiste onderzoeken en eventueel de afname van materiaal en voor het regelen van consulten door andere disciplines (eventueel samen met een algemene aios die op dat moment op de afdeling werkt, jij fungeert dan als supervisor). Je loopt dagelijks visite bij alle patiënten en bent het directe aanspreekpunt voor de verpleegkundigen. Na ontslag van de patiënt draag je zorg voor de ontslagbrief, de continuïteit van de medicatie, het plannen van de poliklinische afspraken en indien nodig informeer je de huisarts van de patiënt over het ontslag. Een keer per week bespreek je de patiënten op de grote visite.

Tijdens het consultatieve deel van je stage ben je verantwoordelijk voor het beheer van een van de seinen, goede registratie van de vragen en adviezen, financiële registratie van de consulten en het geven (in overleg met je supervisor) van adequate adviezen aan de vraagsteller en patiënt.

De diagnostiek, behandeling en preventie van infecties van de individuele patiënt vereisen nauwe samenwerking tussen de afdeling infectieziekten en medische microbiologie. Er zijn dagelijkse en wekelijkse besprekingen met de medisch microbiologen en virologen. Tevens worden er dagelijks consulten verricht op alle klinische afdelingen van het UMC Utrecht. Er wordt geparticipeerd in de IC- (dagelijks), hematologie- (2 keer per week), orthopedie-, endocarditis- en uveitisbespreking. Maandelijkse besprekingen vinden plaats met GGD-artsen (TBC en SOA), longartsen, immunologen en de Van Creveldkliniek (hemofilie).

De differentiatie wordt als volgt ingevuld:

 • 4 weken labstage medische microbiologie/virologie;
 • 1 dagdeel polispreekuur infectieziekten gedurende gehele differentiatiestage;
 • 1 dagdeel polispreekuur Uveitis gedurende 4 maanden;
 • 1 dagdeel polispreekuur HIV-positieve zwangeren gedurende 6 maanden;
 • 1 dagdeel polispreekuur Hepatitis gedurende 6 maanden;
 • 4 maanden zaalstage (supervisie);
 • Consultenstage infectieziekten op alle klinische afdelingen minimaal 12 maanden;
 • Stage ziekenhuishygiëne gedurende 2 weken en antimicrobial stewardship;
 • Stage GG&GD (Reizigersadvisering, TBC, SOA) gedurende 2 weken;
 • Diensten infectieziekten volgens rooster;
 • Gedurende de periode dient hij/zij de vergaderingen van de Infectiecommissie en Antibioticacommissie (negen maanden of minimaal zes vergaderingen elk) bij te wonen en deel te nemen aan werkzaamheden van deze commissies. Hierbij dient aantoonbaar invulling te worden gegeven aan activiteiten gericht op ziekenhuishygiëne (bijvoorbeeld waarneming bij afwezigheid hygiënisten, actief participeren bij introductie en implementatie nieuwe richtlijnen, etc).

Show-and-tell

In het UMC Utrecht is er zeer ruime expositie aan patiënten met HIV, virale hepatitis en immuundeficiënties. Ook is het hele scala poliklinische patiënten met infectieziekten is aanwezig (1600 HIV-patiënten in zorg,100 nieuwe patiënten per jaar). Er zijn 7 enthousiaste stafleden met specifieke expertise op het gebied van HIV/AIDS, virale hepatitis, immuundeficiënties en algemene infectieziekten. Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling medische microbiologie. Deze verzorgt de diagnostiek van bacteriële, parasitaire en (retro)virale infecties. De consultatieve taken voor opgenomen patiënten worden door infectiologen en microbiologen gezamenlijk verzorgd.

De polikliniek heeft een aantal gespecialiseerde spreekuren. Dit zijn het HIV-zwangerenspreekuur in samenwerking met de gynaecologie, het moeder-kindspreekuur in samenwerking met de kindergeneeskunde, het hepatitisspreekuur in samenwerking met de MDL en een uveitisspreekuur in samenwerking met de oogheelkunde.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot de differentiatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Andy Hoepelman (internist-infectioloog), telefoonnummer 088-755 6228 of via I.M.Hoepelman@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen