Differentiatiestage Hematologie Hematologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De enkelvoudige differentiatie van 24 maanden omvat een brede oriëntatie op het vakgebied van de hematologie, zowel de hemato-oncologie als benigne hematologie. Tijdens de differentiatie heb je na 3-6 maanden inwerken op de klinische afdeling je eigen polikliniek spreekuren, waarin nieuwe patiënten gezien en vervolgd worden, en een polikliniek stage tijdens de benigne stage in de van Creveldkliniek. Naast bijdrage aan de directe klinische zorg voor afdelingspatiënten is er ook supervisie van aios op de afdeling en consulten van patiënten in huis en op SEH. Je doet weekenddiensten voor de hematologie buiten kantoortijden vanaf 6 maanden. Er is een mogelijkheid om 4-6 maanden een perifere stage te doen in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein.

De afdeling Hematologie in het UMC Utrecht is erkend als opleidingsafdeling voor de differentiatie Hematologie binnen de opleiding Interne Geneeskunde. Er zijn 5 opleidingsplaatsen voor deze differentiatie.

In de differentiatie leer je vrijwel alle aspecten van het gehele vakgebied beheersen. De Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft samen met haar partners in Europa het EHA "European Hematology Curriculum" opgesteld, dit is gekoppeld aan het EHA paspoort. In dit document staat alle kennis en vaardigheden beschreven die je aan het einde van de differentiatie moet beheersen. Per onderdeel wordt ook het niveau aangegeven tot waar je het moet beheersen:

  • Level 1: Basiskennis.
  • Level 2: Kennis van patho-fysiologie, epidemiologie, diagnose, prognose, verschillende therapeutische benaderingen.
  • Level 3: Voldoende inzicht en praktische integratie van kennis en vaardigheden voor een optimale diagnose en behandeling van patiënten in elke fase van hun ziekte.

Het curriculum is te uitgebreid om hier integraal op te nemen. Je kunt het raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Hematologie. Deze bevat ook de algemene competenties zoals Evidence based medicine, critical appraisal, Good clinical practice, clinical trials, pharmacovigilance, ethics, law, communications skills, Care of the elderly en End of life. Ook vind je via de website van de Nederlandse Vereniging van Hematologie meer basisinformatie over de verplichtingen in de differentiatie, en de verplichte cursussen.

Hoe ga ik leren?

De klinische stage op de afdeling B2Oost/west omvat de eerste 3-4 maanden en aansluitend is er een rooster voor klinische taken, waarbij ook een klinische supervisie stage aan het einde van je opleiding. Gedurende deze stage ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de patiënten als zaalarts en in latere fase als supervisor van de aios in de keuzestage hematologie. Je woont alle hematologische patiënten besprekingen bij.

Gedurende de differentiatie ligt in de eerste periode de nadruk op klinische zorg. Na 3-4 maanden krijg je een dagdeel poliklinisch spreekuur en na 4-6 maanden twee dagdelen en dagbehandelingsactiviteiten. Op de polikliniek heb je gedurende vrijwel de gehele twee jaar je “eigen‟ patiëntenpopulatie, nieuwe patiënten die je zelf vervolgt.

Daarnaast doe je polikliniek tijdens de benigne stage in de van Creveldkliniek. Iedere nieuwe patiënt wordt voor/na het eerste polikliniek bezoek besproken met een van de vaste stafleden en tevens wordt de casus ingebracht in de eerstvolgende polikliniekbespreking. Als aios heb je per zes maanden een vaste begeleider met wie je de polikliniek voor- en nabespreekt. Met deze vaste begeleider beoordeel je ook de cytomorfologie van je eigen patienten. Poliklinische patiënten worden op maandagmiddag besproken, zowel alle nieuwe patiënten recidief patienten als patiënten met complicaties, waarbij deels ook de artsen van de van Creveld kliniek aanwezig zijn voor benigne hematologie en hemostase problematiek. Ook worden je patienten zo nodig in het MDO besproken op dinsdagmiddag. Je houdt zelf een lijst bij van je nieuwe patiënten en je houdt het EHA paspoort bij. Dit EHA paspoort is een vast onderdeel van het portfolio gesprek met de opleider. Op basis van die informatie kunnen specifieke patiënten categorieen die je nog niet of weinig gezien hebt aan je worden toebedeelt.

Gedurende de gehele opleiding in de differentiatie neem je deel aan de consulten. De aios maken een rooster wie wanneer het consultensein draagt (71201). Als je het sein draagt ben je het eerste aanspreekpunt voor hematologische vragen van zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten. De consulten worden in het EPD bijgehouden en dagelijks besproken met één van de stafleden. De aios draagt tevens de verantwoordelijkheid voor de hematologische patiënten opgenomen op andere afdelingen. Achterwacht voor de consulten is een supervisor, die naast de consulten ook de hematologische patienten op de SEH superviseert.

Show-and-tell

Het UMC Utrecht heeft alle oncologische zorg ondergebracht in het UMC Utrecht Cancer Center. De afdeling Hematologie maakt deel uit van het UMC Utrecht Cancer Center. De opleiding vindt plaats op de polikliniek en de klinische afdeling B2Oost. De afdeling beschikt over 25 bedden en een aferesekamer (B2oost en B2west), een poliklinische spreekuurfaciliteit (B2oost) met een poliklinische dagverpleging (B5oost). Er is een omvangrijk stamceltransplantatie programma met ongeveer 65 autologe en 50-70 allogene stamceltransplantaties per jaar. We participeren in en initieren fase1, 2 en 3 studies, waaronder CAR-T cel studies voor patiënten met een lymfoom of acute leukemie.

De hemato-oncologie afdeling heeft 10 stafleden. Er zijn 2-3 derde of vierdejaars aios op de afdeling werkzaam als zaalarts, twee physician assistant (PA), een ziekenhuis arts en 5 aios die de differentiatie hematologie volgen.

Jaarlijks worden er 600 patiënten opgenomen, dit is inclusief de 50-70 allogene transplantaties die per jaar worden uitgevoerd. In de polikliniek worden per jaar 9000 consulten verricht. Hiervan zijn ruim 600 nieuwe patiënten en ruim 8000 controle consulten.

De patiëntenzorg van de afdeling Hematologie is voornamelijk gericht op topklinische en topreferente functies. Daarnaast is er een reguliere basis specialistische functie dat wil zeggen de opvang van hemato-oncologie patiënten uit het UMC Utrecht en omgeving.

De specifieke aandachtsgebieden van het UMC Utrecht Cancer Center zijn acute leukemie, stamceltransplantatie, multipel myeloom, lymfoom en myeloproliferatieve neoplasmata. De afdeling participeert in clinical trials, zowel vanuit de afdeling geinitieerd, via de HOVON en de farmacie. De afdeling is als transplantatiecentrum JACIE geaccrediteerd.

Samenwerkende instellingen

St. Antonius Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot een stage kunt u contact opnemen met dr. Anna van Rhenen (internist-hematoloog) via telefoonnummer 088-755 7230 of via A.vanRhenen@umcutrecht.nl.

 

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen