Differentiatiestage Endocrinologie Endocrinologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je leert vrijwel alle aspecten van het gehele vakgebied beheersen. Naast veel voorkomende ziektebeelden als diabetes, schildklieraandoeningen, stoornissen in de calciumhuishouding en osteoporose doe je ook veel ervaring op met meer zeldzame endocriene ziekten zoals functionerende en niet-functionerende hypofyse-adenomen en de diverse bijnierziekten. Daarnaast doe je specifieke kennis en ervaring op met de endocrien oncologische aandoeningen zoals het schildkliercarcinoom, de MEN syndromen en de neuro-endocriene tumoren. Tijdens de stage verricht je werk op de polikliniek, maar ook op de dagbehandeling en verpleegafdeling.

Aan het einde van de 24 maanden differentiatiestage heb je het volgende bereikt:

 •  Je beschikt over inzicht in de werking en regulatie van hormonale regelsystemen en het metabolisme;
 •  Je hebt inzicht in de pathogenese en pathofysiologie van de tot het profiel behorende ziektebeelden;
 •  Je hebt de kennis en vaardigheden om op efficiënte wijze de correcte diagnose te stellen bij endocriene aandoeningen en zelfstandig te behandelen;
 •  Je bent in staat de complicaties van de genoemde aandoeningen of de ingezette behandeling te herkennen en daar waar dit binnen het terrein van de endocrinologie en interne geneeskunde valt te behandelen;
 •  Je hebt inzicht in de consequenties van een chronische aandoening voor de patiënt en zijn omgeving.

Hoe ga ik leren?

1e jaar: 12 weken verrichten van intercollegiale consulten en supervisie geven aan de zaalarts t.a.v. endocriene en diabetespatiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling en op de dagbehandeling interne geneeskunde. Presenteren van casuïstiek tijdens grote visite endocrinologie/diabetologie. Volgens roosterindeling consulten in overige 21 maanden van differentiatie afhankelijk gecombineerd met ingekorte polidagdelen.

3-4 dagdelen per week spreekuur doen op de poliklinieken, presenteren casuïstiek op MDO en besprekingen.

Enkele malen per jaar wordt van je gevraagd cursorisch onderwijs endocrinologie te verzorgen voor beginnende aios interne geneeskunde, verpleging en coassistenten.

Er is vaak overleg over endocriene ziektebeelden met de andere betrokken disciplines. Denk hierbij aan de neurochirurgie, endocriene chirurgie, nucleaire geneeskunde, pathologie, kinderendocrinologie, gynaecologische endocrinologie, oogheelkunde, klinische genetica en klinische chemie.

Show-and-tell

Op de poliklinieken endocrinologie, endocriene oncologie en diabetologie zijn totaal circa 1250 patiëntencontacten per maand. Er worden 130 nieuwe patiënten per maand gezien.

De afdeling endocrinologie en diabetologie heeft een aantal gespecialiseerde poli’s. De gespecialiseerde poli’s zijn endocriene oncologie waar ook de patiënten met erfelijke endocriene tumorsyndromen worden behandeld, multidisciplinaire hypofyse polikliniek en multidisciplinair diabetes obstetrie poli, osteoporose en graves-orbitopathie poli.

De afdeling endocriene oncologie werkt voor de patiënten met neuro-endocriene tumoren binnen één team samen met het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Naast de algemene diabetologie is er een zwangerschapsdiabetes polikliniek, voetenteam, wondpoli en een lipidenpolikliniek binnen de afdeling vasculaire geneeskunde. Er werken 10 stafleden in het deelgebied endocrinologie en diabetologie.

 • 1e jaar: 12 weken verrichten van intercollegiale consulten en supervisie geven aan de zaalarts t.a.v. endocriene en diabetespatiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling en op de dagbehandeling interne geneeskunde. Presenteren van casuïstiek tijdens grote visite endocrinologie/diabetologie. Volgens roosterindeling consulten in overige 21 maanden van differentiatie afhankelijk gecombineerd met ingekorte polidagdelen.
 • 3-4 dagdelen per week spreekuur doen op de poliklinieken, presenteren casuïstiek op MDO en besprekingen.
 • Enkele malen per jaar wordt van je gevraagd cursorisch onderwijs endocrinologie te verzorgen voor beginnende aios interne geneeskunde, verpleging en coassistenten.

Onderscheidende onderdelen van differentiatie endocrinologie in UMC Utrecht zijn:

 • Een tot twee keer per week carrouselpoli, waarbij een supervisor vrij is geroosterd, meekijkt en directe supervisie geeft aan 3 nieuwe patiënten per AIOS. De AIOS heeft 60 minuten voor een nieuwe patiënt, inclusief 15 minuten voor deze directe supervisie en gezamenlijke beoordeling en gesprek met patiënt. Deze tijd kan worden gebruikt voor KPB gespreksvoering, lichamelijk onderzoek en medisch beleid.
 • Stage stralingsunit: ervaring opdoen met de nieuwe en innoverende behandelstrategieën zoals Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) en Holmium-microsphere therapy
 • Samen met een diabetoloog zwangeren diabetes poli doen onder directe supervisie/begeleiding.

Samenwerkende instellingen

Antoni van Leeuwenhoek

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Voor vragen en mogelijkheden met betrekking tot de differentiatie kun je contact opnemen met dr. Aline Stades (internist-endocrinoloog) via A.Stades@umcutrecht.nl.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen