Differentiatiestage Acute geneeskunde Acute geneeskunde

Duur: 
8 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Aan het eind van je stage hebben we je opgeleid in die facetten van de interne geneeskunde die van belang zijn voor de opvang, stabilisatie, diagnostiek en initiële behandeling van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte. Een gedetailleerde opsomming van alle acute klinische presentaties en ziektebeelden is terug te vinden in het landelijke opleidingsplan voor de interne geneeskunde. Meer in het algemeen ben je door ons opgeleid tot een breed georiënteerd internist die in staat is om een generalistische differentiaal diagnose op te stellen en daarmee te komen tot een geïntegreerd beleidsplan. Je beschikt over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van “advanced life support” (ALS), pijnbehandeling en toxicologie en kunt doeltreffend samenwerken in het overgangsgebied met andere specialismen. Daarbij overzie je de consequenties van het medisch handelen bij acute patiënten in termen van overleving en kwaliteit van leven en ben je in staat om een leidende rol aan te nemen wanneer het nodig of wenselijk is om de behandelmogelijkheden te beperken.

Naast de medisch inhoudelijk aspecten van de acute geneeskunde wordt er ook aandacht besteed aan de coördinatie en logistiek van zorg bij één individuele patiënt en bij meerdere patiënten wanneer deze zich gelijktijdig in kleinere of grotere aantallen aandienen. Tot slot ben je goed op de hoogte van de relevante medische wet- en regelgeving en ben je in staat een voortrekkersrol te vervullen bij het opleiden van aios interne geneeskunde en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Hoe ga ik leren?

Op de Spoedeisende Hulp doe je de initiële opvang en beoordeling van alle verwezen patiënten voor de interne geneeskunde, de verschillende interne deelspecialismen, de Maag-, Darm- en Leverziekten en reumatologie. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afhandeling. Van alle patiënten op de Spoedeisende Hulp maak je een brief voor de huisarts. Je draagt patiënten die worden opgenomen over aan je collega op de afdeling.

Op de Medium Care loop je visite bij de opgenomen patiënten. Daarna werk je de visite uit en ben je het aanspreekpunt voor de verpleging bij eventuele problemen. Als er nieuwe opnames zijn, zorg je voor de opvang en de verslaglegging daarvan. Bij overplaatsingen naar de verpleegafdeling of de Intensive Care verzorg je de overdracht naar je collega’s. Bij ontslagen zorg je voor een ontslagbrief en een medicatie-overdracht.

Show-and-tell

De acute geneeskunde is door de coördinerende rol bij uitstek een specialisme dat samenwerkt met de overige interne deelspecialismen en poortspecialisten binnen de DIGD zoals reumatologie en MDL. Maar zeker ook met andere disciplines zoals de radiologie, intensive care, chirurgie, anesthesie, longziekten, cardiologie, neurologie en psychiatrie. Op de Acute Unit wordt daarnaast nauw samengewerkt met de artsen en verpleegkundigen van het CTB. Samen met de verpleegkundigen van de Acute Unit worden er elke donderdag ABCDE-scenariotrainingen georganiseerd op de Acute Unit en met de traumatologie, anesthesiologie en de SEHverpleegkundigen worden er elke vrijdag op de SEH teamtrainingen georganiseerd met nadruk op CRM (crew resource management). Daarnaast zijn er enkele vaste (vaak multidisciplinaire) besprekingen zoals de dagevaluatie met verpleegkundigen op de SEH om 15:00 uur en de Golden Hour op donderdag, waar we het eerste half uur afwisselend casuïstiek, complicaties, literatuur en richtlijnen bespreken, het tweede half uur actuele patienten op de Medium Care doornemen en het laatste half uur beleidsmatige zaken met elkaar bespreken. Eens per maand wordt het eerste half uur van de Golden Hour in samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), de apotheek en de geriatrie in zijn geheel gewijd aan klinische toxicologie. Daarnaast wordt de bespreking met regelmaat besteed aan psychiatrische casuïstiek. Op de Acute Unit wordt dagelijks gezamenlijk visite gelopen bij patiënten die zowel door de CTBartsen als de internisten worden behandeld. Daarnaast wordt er met regelmaat onderwijs gegeven aan de verpleegkundigen van de Acute Unit. Internisten van het acute kernteam en artsen van het CTB wisselen elkaar daarbij af.
Tot slot neemt de afdeling bij openstelling van het Calamiteiten hospitaal deel aan de opvang van en zorg voor de betrokken patiënten.

Sollicitatie en contact

Wil je meer weten over de opleiding tot internist in Utrecht? Kijk op onze website: https://www.rocuinternegeneeskunde.nl/

Sollicitaties, schriftelijk of per e-mail, kunt u richten aan:

UMC Utrecht
T.a.v. dr. B.E.L. Vrijsen, internist-acuut geneeskundige
Huispostnummer F.02.126
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT
Telefoon: 088 755 6228
E-mail: B.E.L.Vrijsen@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen