terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Stemmings- en angststoornissen, deeltijdbehandeling Angst en Dwangstoornissen

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

In het zorgprogramma voor Angst & Dwangstoornissen worden patiënten met ernstige angst- en dwangstoornissen behandeld die:
1. Onvoldoende verbeterd zijn na het doorlopen van de eerste stappen van de Multidisciplinaire richtlijn;
2. Complexe psychiatrische en/of somatische comorbiditeit hebben (bv meerdere  angststoornissen, depressieve stoornis, persoonlijkheidsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, bijkomende verslavingsproblematiek;
3. uitgebreide gevolgschade hebben door de klachten (beperkingen in het functioneren).

Patiënten kunnen naar het UCP worden verwezen indien behandeling in de 2de lijn SGGZ onvoldoende effect heeft. Daarnaast worden patiënten via een interne verwijzing vanuit het UCP of UMCG op de afdeling Angst & Dwang gezien. Tevens worden second opinions uitgevoerd.

Patiënten worden poliklinisch of op de deeltijd Angst & Dwang behandeld. De ernst van de klachten en gevolgen daarvan in het dagelijks leven bepalen in het algemeen de indicatie voor behandelsetting.

Behandeling bestaat uit farmacotherapeutische behandeling en psychotherapie, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie. Op de deeltijd Angst & Dwang wordt groepsbehandeling gegeven. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team met ieder hun eigen expertise (psychiaters, A(N)IOS, GZ- en KP psychologen (i.o.), gedragstherapeutisch medewerkers, verpleegkundigen, beeldend therapeut, psychomotore therapeut, arbeidstherapeut, maatschappelijk werker, systeemtherapeut).
Aanvullende psychotherapie op de onderliggende kwetsbaarheden van patiënten is een mogelijkheid.

Lees ook de volledige beschrijving.

Hoe ga ik leren?

Taken aios:

  • Intakes en second opinions verrichten.
  • Contact houden met verwijzers van de patiënt.
  • Zelfstandig beheren en behandelen van een deeltijd case load.
  • Somatisch onderzoek en eventueel overleg met huisarts of medisch specialist
  • Als behandelaar functioneren binnen een multidisciplinair behandelteam.
  • Participeren in het MDO
     
  • Psychotherapieën (CGT onder supervisie van psychologen, overige psychotherapie onder supervisie Nijland of vanuit PTIO)
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling