terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Stemmings- en angststoornissen, poliklinische stage angst en dwangstoornissen

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

In het zorgprogramma voor Angst & Dwangstoornissen worden patiënten met ernstige angst- en dwangstoornissen behandeld die:

 1. Onvoldoende verbeterd zijn na het doorlopen van de eerste stappen van de Multidisciplinaire richtlijn;
 2. Complexe psychiatrische en/of somatische co-morbiditeit hebben (bv meerdere  angststoornissen, depressieve stoornis, persoonlijkheidsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, bijkomende verslavingsproblematiek;
 3. Uitgebreidere gevolgschade hebben door de klachten (beperkingen in het functioneren).

Patiënten kunnen naar het UCP worden verwezen indien behandeling in de 2de lijn SGGZ onvoldoende effect heeft. Daarnaast worden patiënten via een interne verwijzing vanuit het UCP of UMCG op Angst & Dwang gezien. Tevens worden second opinions uitgevoerd.

Het zorgprogramma Angst & Dwangstoornissen is gezien de 2de en 3de lijns zorg bij uitstek geschikt om uitgebreide diagnostische vaardigheden te ontwikkelen in de breedte. Precisie diagnostiek van angst- en dwangstoornissen is mogelijk door jarenlange expertise van het team. Een brede blik is nodig i.v.m. de vaak gepaard gaande co-morbiditeit. Diagnostiek wordt volgens de Richtlijn Psychiatrische diagnostiek uitgevoerd waarbij, naast DSM5 criteria, stagering en profilering wordt onderzocht. 

Patiënten worden poliklinisch of op de deeltijd Angst & Dwang behandeld. De ernst van de klachten en gevolgen daarvan in het dagelijks leven bepalen in het algemeen de indicatie voor behandelsetting (polikliniek of deeltijd).

Behandeling bestaat uit farmacotherapeutische behandeling en psychotherapie, in het bijzonder cognitieve gedragstherapie.

Behandeling kan individueel of in de groep worden aangeboden.

De poli-Intensief groep is een 24 -weeks behandelaanbod (één dag per week van 09.00-15.00 uur) waarin cognitieve gedragstherapie (CGT) met uitgebreide exposure en de vaktherapieën psychomotore therapie (PMT) en beeldende therapie (BT) zijn geïntegreerd.

Zie verder de volledige beschrijving.

Hoe ga ik leren?

Taken van de aios

 • Intakes en second opinions verrichten.
 • Contact houden met verwijzers van de patiënt.
 • Zelfstandig beheren en behandelen van een ambulante case load.
 • Somatisch onderzoek en eventueel overleg met huisarts of medisch specialist
 • Als behandelaar functioneren binnen een multidisciplinair behandelteam.
 • Participeren in het MDO
 • Vaste behandelaar in de groepsbehandeling poli-Intensief (cognitieve groep)
 • Psychotherapieën (CGT onder supervisie van psychologen, ev overige psychotherapie onder supervisie Ho Pian of vanuit PTIO)
 • Co-assistent begeleiden
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling