terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Stemmings- en angststoornissen - polikliniek depressie

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze stage wordt aangeboden als volledige poliklinische stage of in combinatie.

Reguliere stages: Poli (80-100%), Poli + eendaagse (gezamenlijk 80-100% totaal), Poli + driedaagse (gezamenlijk 80-100% totaal)

Mogelijke combinaties: Poli depressie + onderzoek, + onderwijstaken, + poli bipolair, + poli angst en dwang

De meeste patiënten die naar de polikliniek depressie verwezen worden hebben een lang bestaande depressieve stoornis die niet goed reageert op behandeling in de eerste- en tweedelijn (minimaal 2 medicamenteuze of psychotherapeutische behandelingen gehad). Daarnaast is er vaak sprake van co-morbiditeit, bijvoorbeeld met angststoornissen, ASS of middelenmisbruik. Bij de meerderheid van de patiënten speelt ook persoonlijkheidsproblematiek.

Patiënten worden verwezen voor een second opinion, of voor overname van een lopende behandeling, of voor een specifieke behandeling die het UCP aanbiedt, bijvoorbeeld behandelingen in onderzoekscontext (bijv. ketamine, psilocybine) of toeleiding naar deeltijdprogramma’s.

In de intakefase wordt er zorgvuldig diagnostiek verricht naar de psychiatrische problemen, voorgaande behandelingen, somatiek, en worden predisponerende, luxerende, onderhoudende en beschermde factoren in kaart gebracht. Het systeem wordt betrokken bij de behandeling. Ook persoonlijkheidsdiagnostiek wordt regelmatig verricht. Consulatie van interne afdelingen (b.v. poli angst en dwang of poli psychosen) in het kader van diagnostiek, behoort ook tot de mogelijkheden. Daarna wordt in een behandeladviesgesprek de uitkomst van de diagnostiek besproken met de patiënt en een behandelaanbod gedaan (of advies gegeven ingeval van een second opinion).

De behandeling van de patiënt heeft vaak een multidisciplinair karakter waarbij de aios het overzicht behoudt en de voortgang van de behandeling bewaakt. Daarbij speelt de aios vaak zelf ook een actieve rol in de behandeling, zowel wat betreft farmacotherapie als psychotherapie. Psychotherapievormen die vaak worden aangeboden op de polikliniek depressie zijn cognitieve gedragstherapie (CGT), en interpersoonlijke psychotherapie (IPT). Daarnaast worden sommige patiënten ook behandeld met inzichtgevende psychotherapie. De aios kan onder supervisie ervaring opdoen met deze therapievormen.

Ook het leren van elkaars gespreksvoering, middels de bandjesbespreking en het deelnemen aan het Psycho Therapie Indicatie Onderzoek (PTIO) beraad, behoort tot de mogelijkheden.

Een aantal andere therapieën die vaak op de polikliniek worden aangeboden zijn: psychomotorische therapie, beeldende therapie, arbeidstherapie, psychoeducatie, , rTMS, terugvalpreventie. De aios werkt nauw samen met de therapeuten van deze andere behandelvormen en kan ook kennis maken met de werkwijze van deze therapeuten.

Hoe ga ik leren?

Taken van de aios:
 

Onder supervisie van psychiater (medisch specialist):

  • Intakes en second opinions verrichten.
  • Contact houden met verwijzers en het systeem van de patiënt.
  • Zelfstandig beheren en behandelen van een ambulante case load.
  • Als behandelaar functioneren binnen een multidisciplinair behandelteam.
  • Waar nodig crisisbeoordelingen van de eigen patiënten verrichten.

Onder supervisie van psychiater/psycholoog met specifieke expertise m.b.t. psychotherapieën en persoonlijkheidsdiagnostiek:

  • Persoonlijkheidsdiagnostiek verrichten.
  • Ervaring opdoen met indicatiestelling psychotherapie.
  • Psychotherapieën verrichten, zoals CGT en IPT.
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling