terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Stemmings- en angststoornissen - 1-daagse deeltijdbehandeling depressie, conform CBASP-methodiek

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze stage wordt over het algemeen aangeboden in combinatie met polikliniek depressie.
 

Patientenpopulatie: Depressieve stemmingsstoornissen - Ingebed in cluster Stemmings- en angststoornissen

Behandelingen: Psychotherapie (o.a. CGT en CBASP) en farmacotherapie.

Wat kun je leren:

 • Psychiatrische en somatische diagnostiek bij klachten van somberheid
 • Algemene en psychotherapeutische gespreksvaardigheden
 • Psychiatrisch Onderzoek
 • Somatische screening
 • Het opstellen van een diagnostiekbrief met inhoudelijk behandelplan
 • Behandeling van depressieve stemmingsstoornissen:
 • Psychotherapie, in bijzonder ook CBASP methodiek
 • Farmacotherapie, conform geldende richtlijnen en protocollen
 • Overige tertiaire en innovatieve behandelingen
 • Werken in een multidisciplinair team
 • Werken met bijkomende stoornissen, o.a. angst, persoonlijkheid en ontwikkelingsstoornissen.
Hoe ga ik leren?

Taken van de aios:

 • Startgesprekken deeltijdbehandeling (incl. psychiatrisch-diagnostische screening, biografie, somatische screening en medicamenteus beleid).
 • Farmacotherapeutische behandeling tijdens de deeltijdbehandeling (indien n.v.t. dan halverwege de deeltijdbehandeling een afspraak met de arts-assistent om te overwegen of daarin aanpassingen nodig zijn)
 • Waar nodig crisisbeoordelingen.
 • Behandeling in het kader van nazorg na de deeltijdbehandeling.
 • Deelnemen aan multidisciplinair team
 • MDO voorzitten (facultatief).
 • Te bespreken bij aanvang stage: mogelijkheid om mee te doen in groepstherapieën; in vakanties vaak meer mogelijkheden om mee te draaien in de groep.

 

 

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling