terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Stemmings- en angststoornissen - 3 daagse deeltijdbehandeling depressie

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Deze stage wordt over het algemeen aangeboden in combinatie met polikliniek depressie.

Het topreferente behandelprogramma van de 3-daagse deeltijdbehandeling depressie bestaat uit een combinatie van verschillende therapieën, te weten cognitieve gedragstherapie (CGT), behavioral activation, interpersoonlijke psychotherapie (IPT), psychomotorische therapie, beeldende therapie en arbeidstherapie. Deze behandelingen worden aangeboden in een groep. Het groepsproces wordt gebruikt om individuele doelen ten aanzien van depressie te behalen. Daarnaast zijn er individuele gesprekken met de arts-assistent, verpleegkundigen en psychologen. Verder wordt het systeem betrokken bij de behandeling.
De behandeling is doelgericht en vraaggestuurd. De behandeling beslaat 16 weken in een groep en richt zich op het bestrijden van de depressieve stoornis middels:

 • Activatie. De activerende benadering (in alle verbale en non-verbale therapieën) heeft als doel de passiviteit te doorbreken, die vaak kenmerkend is voor een depressie. Naast het activerende afdelingsprogramma, 3 dagen per week gedurende 16 weken, wordt aandacht besteed aan het oppakken van werk, hobby’s en andere vormen van dagbesteding.
 • Cognitieve gedragstherapie. Dit is een middel om de negatieve/automatische depressogene gedachtenpatronen te veranderen met als doel: verbetering van de emotie/het gevoel én het veranderen van depressieve gedragingen. Hierbij worden ook methoden en technieken uit de Meta-cognitieve therapie toegepast.
 • Interpersoonlijke psychotherapie. Deze therapie behandelt de contacten tussen de patiënt en voor hem/haar belangrijke andere personen. Inzicht in de manier waarop dat contact verloopt en de gevolgen daarvan op de stemming en het herstel van het gewone gezonde contact helpt de depressie te bestrijden.
 • Farmacotherapie (bij het merendeel van de patiënten).
Hoe ga ik leren?

De taken van de AIOS:

Onder supervisie van Klinisch psycholoog (hoofdbehandelaar; lid VGCT):

 • Psychotherapeutische behandeling van 1-2 patiënten middels CGT.
 • Eindgesprek deeltijdbehandeling, samen met de Klinisch psycholoog.
 • MDO voorzitten (facultatief).

Onder supervisie van psychiater (medisch specialist):

 • Startgesprekken deeltijdbehandeling (incl. psychiatrisch-diagnostische screening, somatische screening en medicamenteus beleid).
 • Farmacotherapeutische behandeling tijdens de deeltijdbehandeling (indien n.v.t. dan halverwege de deeltijdbehandeling een afspraak met de arts-assistent om te overwegen of daarin aanpassingen nodig zijn)
 • Waar nodig crisisbeoordelingen.
 • Behandeling in het kader van nazorg na de deeltijdbehandeling (kortdurend).
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling