terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Soma en Psyche - Consultatieve dienst UMCG (incl. Beatrixoord - revalidatiecentrum UMCG))

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

 

Korte beschrijving van de stage:
Psychosomatische kennis en ervaring vergaren door consulten bij psychiatrische stoornissen of psychosociale klachten op somatische afdelingen van het UMCG, inclusief de SEH en Beatrixoord en enkele UMCG poliklinieken (zoals de neuropsychiatrische poli bewegingsstoornissen).

Wat kan de AIOS leren:

  • Psychiatrische symptomen en - ziekten vast stellen bij lichamelijke aandoeningen en diagnosticeren als uiting van een lichamelijk ziekte.
  • Differentiaal diagnosticeren
  • Complexiteit van (farmacologisch) behandelen bij somatische comorbiditeit.
  • Samenwerken en hanteren van conflicten in interdisciplinaire setting
  • Suïcidaliteitsbeoordeling
  • Wilsbewaamheidsbeoordeling
  • Verslavings gerelateerde problemen
  • Het schrijven van een artikel, casereport

 

Hoe ga ik leren?

De taken van de AIOS zijn:

Psychiatrische consulten doen in het gehele UMCG (inclusief SEH) en medebehandeling van patiënten en soms naasten.

 

Show-and-tell

Hieronder vind je een aantal korte verdiepende video's die een mooi inkijkje geven in de stage's die binnen de consultendienst gevolgd kunnen worden.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling