terug

Volwassenpsychiatrie

Afdeling Soma en Psyche - Polikliniek

Duur
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

 

De poli soma en psyche is een onderdeel van cluster soma en psyche. Dat cluster bestaat uit de Consultatieve Dienst Psychiatrie, de Medische Psychologie  van het UMCG, de Consultatiedienst voor Beatrixoord (Revalidatiecentrum), het Genderteam (in samenwerking met de afdeling Plastische Chirurgie en Gynaecologie), onze polikliniek en een Medisch Psychiatrische Unit  in oprichting (in samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde).

Op de polikliniek soma en psyche worden de volgende behandelingen gegeven:
Psychotherapie (ACT, LMBT, CGT, clientgericht, procesgericht, psychodynamisch) en farmacotherapie

Wat kun je leren?

 • Psychiatrische en somatische diagnostiek bij een onbegrepen beeld
 • Algemene en psychotherapeutische gespreksvaardigheden
 • Psychiatrisch Onderzoek
 • Het opstellen van een diagnostiekbrief met inhoudelijk behandelplan
 • Werken met onbegrepen lichamelijke klachten
 • Werken met persoonlijkheidsproblematiek, ASS, angst en depressie
 • Werken met weerstand
 • Werken met overdracht en tegenoverdracht
 • Werken met het gevolgenmodel
 • Aandacht hebben voor systeem en voeren van systeemgesprekken
 • Multidisciplinair werken/werken in een team
 • Samenwerken met somatisch specialisten
Hoe ga ik leren?

 

Taken AIOS

Verrichten van intakes, onder begeleiding uitgebreide diagnostiek op somatisch en psychiatrisch vlak, behandelingen door middel van farmacotherapie danwel psychotherapie.

Show-and-tell

De poli soma en psyche is een tertiair zorgprogramma voor patiënten met ernstige en therapieresistente somatische symptoomstoornissen.

Samenwerkende instellingen
Accare
Dimence Groep
GGZ Drenthe
GGZ Friesland
Lentis
Mediant GGZ
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling