terug

Ouderenpsychiatrie

Afdeling ouderenpsychiatrie - Deeltijd Ouderen

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene informatie

Patiëntenpopulatie: Ouderen (60+) met affectieve stoornissen (depressie, angst, somatisatie) meestal i.c.m. persoonlijkheidsproblematiek (inzichtgevende deeltijdbehandeling) en/of ernstige psychiatrische aandoeningen i.c.m. somatische of cognitieve kwetsbaarheid (klachtgerichte deeltijdbehandeling).

Inbedding: Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMC Groningen.

Behandelingen

  • De inzichtgevende deeltijd (IDB) is gericht op persoonlijkheidsverandering; psychotherapeutische modules zijn gebaseerd op de schema therapie.
  • De klachtgerichte deeltijd (KDB) is gericht op symptoomreductie (opname voorkomend of verkortend); psychotherapeutische modules zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en life-review.
  • In beide groepen wordt gewerkt met non-verbale therapieën (psychomotore therapie, creatieve therapie, arbeidstherapie) en waar nodig parallel psychofarmacologisch behandeld.

Wat kun je leren? 
De AIOS verdiept zich in (en raakt vertrouwd met) de specifieke aandachtspunten bij de psychotherapeutische behandeling van ouderen, waaronder presentatie van persoonlijkheidspoblematiek en autisme op latere leeftijd, specifieke psychosociale problematiek als zingeving en eenzaamheid, en tot slot interferentie met lichamelijke veroudering, waaronder lichte cognitieve beperkingen, somatische comorbiditeit en verminderde zintuigfunctie. De AIOS leert hoe deze aspecten moeten worden geïntegreerd in een psychotherapeutische behandeling en stelt het behandelplan vast in overleg met de patiënt (en supervisor).

Hoe ga ik leren?

Taken AIOS:

  • Indicatiestelling psychotherapie (onder supervisie klinisch psycholoog)
  • Participeren in verschillende vormen van groepspsychotherapie (schematherapie, cognitieve gedragstherapie, life-review).
  • Individuele medicatiecontacten en crisiscontacten voor patiënten die deelnemen aan de deeltijdbehandeling (8 patiënten per groep)
  • Aanvullende psychiatrische diagnostiek bij twijfel of gestelde diagnose of vermoeden van comorbiditeit tijdens de deeltijdbehandeling.
  • Daarnaast biedt de stage ruimte voor het geven van individuele psychotherapie onder supervisie van een geregistreerde supervisor VGCt en schema therapie.
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling