terug

Ouderenpsychiatrie

Afdeling Ouderenpsychiatrie - Integratieve stage UMCG ouderengeneeskunde (E3/UCO in UMCG)

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Patiëntenpopulatie Kwetsbare ouderen (geriatrische populatie).

Inbedding Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) van het UMC Groningen. Het UCO is opgericht teneinde geïntegreerde, multidisciplinaire zorg te verlenen aan kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en/of cognitieve stoornissen. Het UCO is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen interne geneeskunde, neurologie en psychiatrie. Door inbedding in het UMC kan en wordt het volledige pakket m.b.t. internistische, neurologische en psychiatrische diagnostiek en behandeling geboden. Prioritering in de behandeling wordt bepaald in een multidisciplinair overleg.

Behandelingen: Op basis van het Clinical Geriatric Assessment (CGA) wordt een multidisciplinair behandelvoorstel gemaakt welke deels binnen het UCO en deels in samenwerking met de eerste lijn of het Universitair Centrum Psychiatrie wordt vormgegeven.

Wat kun je leren?

  • Internistische en psychiatrische diagnostiek en behandeling bij ouderen met multimorbiditeit in nauwe samenspraak (en medebehandeling) met internist en/of neuroloog.
  • Naast ouderen met multimorbiditeit wordt tevens geparticipeerd in het Alzheimer Centrum Groningen. De rol van de AIOS psychiatrie ligt hierbij zowel op diagnostiek van gedragsproblematiek en indicatiestelling (en uitvoering) zorgbegeleiding als op de neurologische en internistische diagnostiek (ter lering somatische vaardigheden).
  • De stage start met een 8-weekse klinische stage “Klinische Geriatrie of Interne Geneeskunde aandachtsgebied Ouderen” teneinde de somatische vaardigheden gedoceerd te kunnen bijspijkeren voor het hierop volgende poliklinische gedeelte.
Hoe ga ik leren?

Taken AIOS

  • Consultatie ouderenpsychiatrie (diagnostiek, kortdurende behandeling kwetsbare ouderen met psychiatrische co-morbiditeit).
  • Dementie diagnostiek binnen Alzheimer Centrum Groningen.
  • Afhankelijk van de interesses en leerdoelen kan binnen deze stage een volledige stage somatische geneeskunde bestaande uit óf klinische geriatrie óf neurologie (nominale duur van 3 maanden oftewel 6 maanden 0.5 fte) geïntegreerd worden.
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling