terug

Ouderenpsychiatrie

Afdeling Ouderenpsychiatrie Opname afdeling - MPU Ouderen

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

 

Algemene informatie

  • Patiëntenpopulatie Ouderen (60+) met een psychiatrische aandoening, met focus op tertiaire zorg (complexe diagnostiek van m.n. neuropsychiatrische ziektebeelden), therapieresistente stemmingsstoornissen en (vermoeden op) ernstige somatische co-morbiditeit.
  • Inbedding Besloten opnamekliniek met 9 bedden binnen het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) in nauwe samenwerking met de polikliniek Ouderenpsychiatrie, de afdeling Neurologie, Ouderen psychiatrie Lentis en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde van het UMC Groningen.
  • Behandelingen Klinische, multidisciplinaire behandeling.

Wat kan ik leren? 
Diagnostiek van complexe psychiatrische stoornissen bij ouderen, m.n. de differentiaaldiagnose van psychiatrische stoornissen in engere zin met neuropsychiatrische symptomen bij verschillende neurologische en dementiële ziektebeelden. Gezien de hoge mate van somatische en neurologische co-morbiditeit is voorzien in somatische supervisie door een internist-ouderengeneeskunde  en een neuroloog (1 uur per 1of 2 weken).

Diagnostiek en behandeling (waaronder ECT) van therapieresistente affectieve stoornissen bij ouderen.

 

Hoe ga ik leren?

Taken AIOS 
De aios is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling (eerste aanspreekpunt voor patiënten en het multidisciplinaire team). Het verzorgen van het gehele traject van opname tot ontslag, inclusief diagnostiek en behandeling.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling