terug

Ouderenpsychiatrie

Afdeling Ouderenpsychiatrie polikliniek

Duur
12 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Algemene informatie

  • PatiëntenpopulatieOuderen (60+) met een psychiatrische aandoening, met focus op tertiaire diagnostiek (second opinions), therapieresistente affectieve stoornissen en (somatisch) kwetsbare ouderen.
  • InbeddingPolikliniek binnen het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). Nieuwe verwijzingen worden ingepland voor een spoedintake (binnen 2 weken), reguliere intake (AIOS/psychiater samen met een psychodiagnostisch medewerker) of voor het multidisciplinaire dagdiagnostisch centrum.
  • BehandelingenPsychofarmacologie, psychotherapie (m.n. cognitieve gedragstherapie), sociaal-psychiatrische zorg (beperkt), inclusief innovatieve behandelingen buiten de richtlijnen.

Wat kan ik leren?

Systematisch uitvoeren complexe (tertiaire) diagnostiek (incl. neuropsychologisch onderzoek, beeldvormend onderzoek, persoonlijkheidsdiagnostiek en autisme spectrum diagnostiek bij ouderen).

Reguliere poliklinische farmacologische en psychotherapeutische behandelingen van ouderen, m.n. gericht op stemmings-, angst-, somatische symptoomstoornissen, en persoonlijkheidsproblematiek.

Hoe ga ik leren?

Taken  van de AIOS

  • Uitvoeren van intakes (spoed, regulier, danwel als participerend binnen de dagdiagnostiek).
  • De AIOS is uitvoerder van zowel de biologische als psychotherapeutische behandeling als het aansturen van een psychotherapeutische behandeling door een psycholoog en/of een diagnostische of steunende/structurerende behandeling door de SPV (onder supervisie van een psychiater).
  • Afhankelijk van de fase in de opleiding wordt een individueel programma samengesteld, waarbij nadruk gelegd kan worden op (tertiaire) diagnostiek, psychotherapie bij ouderen (cognitieve gedragstherapie of schematherapie) of complexe psychofarmacologie.
  • Onderwijs aan co-assistenten en aan AIOS interne geneeskunde of geriatrie die hun psychiatrie stage op de poli ouderen invullen.
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling