Keuzestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is bedoeld voor AIOS die meer ervaring op willen doen in de voortplantingsgeneeskunde om uiteindelijk binnen een niet-universitaire kliniek dit aandachtsgebied te gaan organiseren, leiden en innoveren. Doordat het St. Antonius Ziekenhuis in het kader van de geassisteerde voortplantingsbehandelingen nauw samenwerkt met het UMC Utrecht (binnen het rCVU, zie verder), krijg je de kans binnen een grote diversiteit aan diagnostiek, behandeling, logistiek en organisatievormen de benodigde en nog niet eerder behaalde competenties hiertoe te verwerven.

Hoe ga ik leren?

Het is mogelijk een deel van de differentiatie in het UMC Utrecht te volgen en een deel in het St. Antonius. Er zijn in totaal 1 á 2 opleidingsplaatsen voor differentiërende AIOS Voortplantingsgeneeskunde. Je werkt voor de differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde op de locaties Nieuwegein, Woerden en Leidsche Rijn (hoofdlokatie). Afhankelijk van je ervaring loop je eerst mee en ga je in een latere fase zelfstandig aan de slag. Wij bieden naast de vruchtbaarheidsbehandeling ook ervaring in een goed lopende early pregnancy unit en behandelkamer voor poliklinische ingrepen. Daarnaast is het mogelijk te participeren in de organisatie van het vruchtbaarheidscentrum.

Show-and-tell

Marlies Voorhuis (AIOS): “Het St Antonius ziekenhuis kent een groot fertiliteitsteam en diverse stafleden en fertiliteitsartsen die voornamelijk de zorg rondom kinderwens verzorgen. Als differentiant fertiliteit kan je patienten van begin tot eind volgen en de daarbij evt noodzakelijke ingrepen uitvoeren, puncties verrichten, ruim aanbod aan poliklinische OK’s.”

Sollicitatie en contact

Je kunt je sollicitatie sturen naar J. van Disseldorp, hoofd pijler voortplantingsgeneeskunde, j.van.disseldorp@antoniusziekenhuis.nl,  Dr. P.C.M. Graziosi, opleider, p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl, en Dr. A.C. Verkleij-Hagoort, plaatsvervangend opleider, ac.verkleij@antoniusziekenhuis.nl. Duur: 6 tot 24 maanden.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/