Opleiding Gynaecologie en Obstetrie

Over de opleiding

Wat gaat de aios leren?

De opleiding wordt gefaciliteerd op locaties Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Daarnaast zijn er buitenpoli’s in Mijdrecht, Overvecht en Houten. Het St. Antonius ziekenhuis heeft een grote gynaecologie en verloskunde afdeling. Vanaf 2018 Is er een moeder en kind centrum geopend op locatie Utrecht (nieuw) en Nieuwegein. Gynaecologische operaties vinden voornamelijk plaats op locatie Nieuwegein. De maatschap gynaecologie bestaat 19 gynaecologen en daarnaast zijn er 3 CdC’s werkzaam. Alle subspecialismen zijn vertegenwoordigd.  De opleiding van het St. Antonius Ziekenhuis kan uit vier van de zes jaar durende opleiding Obstetrie en Gynaecologie bestaan en geschiedt in samenwerking met de clusterziekenhuizen in het OOR-Utrecht. De volledige opleiding bestaat standaard uit eerst twee jaar in een perifeer ziekenhuis, gevolgd door twee jaar in het academisch ziekenhuis UMCU te Utrecht. In opleidingsjaar 5 en 6 vindt de consolidatie en differentiatie van de opleiding plaats. In het St. Antonius Ziekenhuis kunnen 4 differentiaties gevolgd worden: Perinatologie, Benigne gynaecologie en minimaal invasieve chirurgie, Urogynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde. Differentiaties kunnen samen met andere partners in de OOR-Utrecht ingevuld worden, waarbij er in principe uit gegaan wordt van een fifty-fifty verdeling (5e-6e opleidingsjaar) tussen de verschillende klinieken. Een combinatie van differentiaties behoort tot de mogelijkheden. Ook kan een differentiatie worden gevolgd door AIOS uit een ander OOR. Een AIOS kan ook kiezen voor een algemene opleiding, dus zonder een differentiatie te volgen. De leerinhoud van de opleiding bestaat uit zeven geoperationaliseerde competenties,15 BOEG-thema’s met bijbehorende EPA’s en uit de  differentiaties.

Hoe ga ik leren?

 Het leren zelf vindt plaats binnen de klinische setting waarin de gynaecoloog en de AIOS werken. Er is gestructureerd (cursorisch) onderwijs, dat zowel ‘on the job’ als ‘off the job’ plaatsvindt, ruimte om zelf onderwijs te geven en te werken aan medisch leiderschap, kwaliteit van zorg en patiënt veiligheid. De toetsing van de te verwerven competenties en bekwaamheden vindt plaats met EPA’s, 360 graden beoordeling, OSATs en KKBs en ad hoc feedback. Voortgangsgesprekken zijn a 3 maanden, waarbij de voortgang van de opleiding wordt besproken, de verzamelde portfoliogegevens en nieuwe afspraken voor de volgende opleidingsperiode worden  gemaakt en de AIOS het individuele opleidingsplan kan aanpassen om zich verder te bekwamen. Er is alle ruimte om op maat aan competenties te werken, bijvoorbeeld door volgen van de  St. Antonius masterclass management.

 Show and tell

AIOS Nurah Hammoud, Deodata Tijsseling: “Het St Antonius ziekenhuis is een fantastische plek om te leren. De maatschap gynaecologen en het ondersteunende personeel is volledig ingesteld op de opleiding en persoonlijke ontwikkeling; het is werkelijk een warme baarmoeder. De diversiteit aan de spreekuren, patiënten populatie en problematiek en (poli)klinische operaties is enorm en als aios krijg je alle mogelijkheden om te ontdekken wat jouw interesse wekt en de aios krijgt alle ruimte om zichzelf verder te verdiepen. Ook zijn er diverse onderwijsmomenten waar aios actief aan participeren.”

Over de regio

Dr. P.C.M. Graziosi, opleider, p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl enDr. A.C. Verkleij-Hagoort, plaatsvervangend opleider, ac.verkleij@antoniusziekenhuis.nl.

De opleiding tot gynaecoloog vindt zowel in het St. Antonius ziekenhuis als in het UMCU plaats. Deelnemende clusterpartners zijn Gelderse Vallei ziekenhuis (Ede), Meander ziekenhuis (Amersfoort), Gelre ziekenhuis (Apeldoorn) en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg)

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/