Keuzestage Urogynaecologie/bekkenbodem Differentiatie urogynaecologie/bekkenbodem

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

Het doel van een differentiatie Urogynaecologie is om de competenties te verwerven die nodig zijn om na het einde van de opleiding binnen een niet‐universitaire kliniek het aandachtsgebied Urogynaecologie te gaan organiseren, leiden en innoveren. Derhalve behelst de differentiatie:                                                                         

 • Diagnostiek  urogynaecologische problematiek                                 
 • Conservatieve (medicatie, pessarium en fysiotherapie) behandeling.
 • Chirurgische therapie van prolaps en incontinentie (voorwand, achterwand, perineoplastiek, vaginale uterus extirpatie en portio amputatie, sacrospinale fixatie, tvto, assisteren bij vaginale of laparoscopische mesh procedures).
 • Seksuologische problemen signaleren en seksuologische anamnese afnemen, informeren over therapeutische mogelijkheden en eenvoudige seksuologische behandelingen toepassen.                         
 • Kennis van de diagnostiek en behandelopties van functionele colorectale problematiek (outlet obstipatie, fecale incontinentie).   
 • Bekendheid met van percutane nervus tibialis zenuwstimulatie en intravesicale botuline‐toxine injecties.                                                
 • Kennis van de diagnostiek en behandelopties van chronische bekkenpijnsyndromen (oa pudendus neuralgie, piriformis syndroom).                
 • Multidisciplinaire samenwerking met urologie, proctologie, MDL, bekkenfysiotherapie, seksuologie.                                                                
 • Coachen en superviseren van co‐assistenten, ANIOS, jongerejaars AIOS, etc.                                                                                      
 • Ontwikkelen van ‘clinical leadership’ oa voorzitten bekkenbodemoverleg.                                                                            
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek          

Hoe ga ik leren?

Pijler streeft naar differentiatie op maat door zoveel mogelijk aan te sluiten op het individuele opleidingsplan. Onderdelen van de differentiatie zijn: Participatie in het bekkenbodemcentrum. Verdiepingsstages bij aanpalende specialismen (proctologie, urologie, MDL).  Op OK zal toegewerkt worden naar zelfstandigheid met waar mogelijk bekwaamheidsniveau 5. Daarnaast participeert je in het onderwijs voor co-assistenten en arts-assistenten en organiseren multidisciplinair overleg. Verkrijgen bekwaamheidsniveau mbt EPAs. Volgen van cursussen als Praktische Cursus Female Urology & Urogynaecology, UDO cursus, of snijzaalcursus laparoscopische en vaginale bekkenbodemchirurgie; bijwonen ICS of IUGA congres; symposia werkgroep bekkenbodem, zowel regionaal als landelijk.

Show-and-tell

Deodata Tijsseling (AIOS): “Het aandachtsgebied urogynaecologie wordt uitgeoefend in de volle breedte in het St Antonius Ziekenhuis. Er is een multidisciplinair bekkenbodem spreekuur waar je aan kan deelnemen, een multidisciplinaire bekkenbodembespreking en een groot aantal bekkenbodemingrepen kun je leren en uitvoeren. Genoeg om niet uitgeleerd te raken! Er is een grote wil om samen te werken aan jouw ontwikkeling, je eigen inbreng hierin wordt heel erg gewaardeerd.”

Sollicitatie en contact

Dr. A.C. Verkleij-Hagoort, hoofd pijler urogynaecologie en plaatsvervangend opleider, ac.verkleij@antoniusziekenhuis.nl; Dr. P.C.M. Graziosi, opleider, p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl. Duur: 12-24 maanden.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/