Keuzestage Perinatologie Differentiatie Perinatologie

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

Het niet‐universitair gedeelte van de differentiatie perinatologie bestaat uit de volgende activiteiten:•Supervisie en regie (over A(N)IOS, klinisch verloskundigen) van het verloscentrum en de afdeling zwangeren en kraamvrouwen. De AIOS doet zelfstandig sectio’s en andere operatieve ingrepen.•Onder beperkte supervisie houden van spreekuren (high risk) obstetrie en ultrageluidsonderzoek.•Participatie in multidisciplinaire POP‐spreekuren.Voor de ontwikkeling van discipline‐overstijgende competenties (de ‘andere’ CanMeds‐rollen) worden de volgende opleidingsactiviteiten aangeboden:•Participeren in het VSV.•Voorbereiden en leiden van multidisciplinaire besprekingen (prenatale diagnostiek en/of obstetrie anaesthesiologie en/of de complicatie/indicatiebespreking).•Geven van onderwijs binnen het curriculum geneeskunde of de opleiding voor klinisch verloskundigen.•Als trainer participeren in het lokale verloskundig vaardigheidsonderwijs.•Maken van het dienstrooster voor AIOS.•Participeren in de lokale VIM commissie (veilig incidenten melden).•Het schrijven van een eenvoudige ‘business case’ voor een organisatorische verbetering of zorginnovatie.

Hoe ga ik leren?

Al lerend op de werkvloer onder begeleiding van de 6 gynaecologen met aandachtsgebied perinatologie. Perinatologie differentiatie in een groot Moeder Kind Centrum. De maatschap is sinds 1 januari 2016 gefuseerd (voorheen Maatschappen Gynaecologie Nieuwegein en Woerden) en bestaat uit 18 gynaecologen en 3 CdC's. Een goede, open werksfeer is kenmerkend voor de maatschap. Opleiding van co-assistenten, gynaecologen en verloskundigen staat centraal. De maatschap gelooft dat subspecialisatie leidt tot kwalitatief goede zorg. De differentiant zal zich samen met ons kunnen inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg in de verloskunde.

Show-and-tell

Nurah Hammoud, Deodata Tijsseling (AIOS): “Er is een enthousiaste vakgroep obstetrie in het St Antoniusziekenhuis die jouw de ruimte geeft om je leerdoelen te behalen, jezelf te ontwikkelen en te verdiepen. Ongeveer 2000 bevallingen, een drukbezochte 2e lijns polikliniek met een breed scala aan pathologie, echoscopie, wetenschappelijk onderzoek; kortom, er is veel te leren en participeren. “

Sollicitatie en contact

Dr. P.C.M. Graziosi, opleider, p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl en Dr. A.C. Verkleij-Hagoort, plaatsvervangend opleider, ac.verkleij@antoniusziekenhuis.nl. Duur is 9 maanden.

Er wordt in de regio samengewerkt met het WKZ -UMCU.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/