Keuzestage Benigne gynaecologie Benigne gynaecologie/minimaal invasieve chirurgie

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

1. Het verrichten van de “klassieke” “open” gynaecologische ingrepen zoals een hysterectomie, ovariectomie, of proeflaparotomie. De AIOS kan zowel een abdominale als een vaginale hysterectomie uitvoeren op bekwaamheidsniveau 5 (onderwijzen aan anderen). Als de AIOS dit competentieniveau heeft bij aanvang van de differentiatie, kan zij/hij zich vooral gaan richten op:                         

2. Het zich eigen maken (bekwaamheidsniveau 4) van de laparoscopische en hysteroscopische chirurgie tot en met niveau 3 volgens de European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) standaarden.                                                                                          

3. Het verwerven van bekwaamheidsniveau 5 voor de ingrepen tot en met niveau 2 volgens de ESGE standaarden.                                      

4. Beheersen van gynaecologische echoscopie inclusief SIS/GIS       

5. Leiding geven aan een polikliniek voor abnormaal uterien bloedverlies.                                                                                           

6. Leiding kunnen geven aan een polikliniek voor menopauseproblematiek.                                                                       

7. Omgaan met en gebruik van Evidence Based Medicine in de praktijk.                                                                                                 

8. Voorlichting patiënten met gebruikmaking van folders en patiëntenverenigingen                                                                          

9. Kennis hebben en toepassen van de behandeling van psychosomatische gynaecologische klachten                                    

10. Registreren, interpreteren en gebruiken van informatie verkregen uit complicatieregistraties.                                                                  

11. In staat zijn om onderwijs te geven op het gebied van algemeen gynaecologische onderwerpen aan huisartsen, arts-assistenten en verpleegkundigen.                                                                              

12. Kunnen coachen en superviseren van en feedback geven aan ANIOS, jongerejaars AIOS, klinisch verloskundigen, co-assistenten, etc.

13. Ontwikkelen van algemene (maatschappelijke en/of organisatorische) competenties op het gebied van de algemene gynaecologie.                                                                                    

14. Ontwikkelen van ‘clinical leadership’. Tevens mogelijkheid om de St. Antonius masterclass management te volgen.

Hoe ga ik leren?

Poliklinische activiteiten: Poli algemene gynaecologie 2 dagdelen per week, poliklinische verrichtingen (POK) 1-2 dagdelen per week   

 • Klinische activiteiten: perioperatieve zorg (opname, visite, ontslag) opgeteld 1 dagdeel per week. Operatieve vaardigheden 2-3 dagdelen per week. Uit te voeren operatieve ingrepen (minimumaantallen en bekwaamheidsniveaus, mede gebaseerd op de ESGE normen): Laparoscopie:Niveau 1 laparoscopische chirurgie (in totaal minimaal 50):

 • Diagnostische laparoscopie 5 op niveau 4 en 5 op niveau 5

 • Laparoscopische sterilisatie 5 op niveau 4 en 5 op niveau 5

 • LEO of naaldaspiratie/fenestratie simpele cyste 2 op niveau 4 en 2 op niveau 5Niveau 2 laparoscopische chirurgie (in totaal minimaal 40):

 • Salpingectomie/salpingotomie inclusief EUG en essure verwijdering 5 op niveau 4 en 3 op niveau 5.

 • Salpingo-oophorectomie 5 op niveau 4 en 3 op niveau 5. Cystectomie 5 op niveau 4 en 3 op niveau 5.

 • Eenvoudige adhesiolysis incl darmadhesies 2 op niveau 4 en 2 op niveau 5

 • Endometriose behandeling (mild-matig) 2 op niveau 4 en 2 op niveau 5.Niveau 3 laparoscopische chirurgie (in totaal minimaal 30):

 • Laparoscopische uterusextirpatie 5 op niveau 4

 • Myoomextirpatie minimaal op niveau 3

 • Chirurgie bij ernstige endometriose minimaal op niveau 3

 • Uitgebreide adhesiolysis inclusief darm en ureter minimaal op niveau 3

 • Herstel eenvoudige darm of blaas laesies minimaal op niveau 3 Niveau 4 laparoscopische chirurgie eventueel robot geassisteerd (geen aantallen verplicht):

 • Laparoscopische sacrocolpopexie minimaal op niveau 2

 • Verwijderen rectovaginale noduli minimaal op niveau 2

 • Hysteroscopie:Niveau 1 hysteroscopische chirurgie (in totaal minimaal 50): Diagnostische hysteroscopie 5 op niveau 4 en 5 op niveau 5, eenvoudige procedures (IUD verwijderen, biopsie) 5 op niveau 4 en 5 op niveau 5 Niveau 2 hysteroscopische chirurgie (in totaal minimaal 40): resectie

 • gesteelde intracavitaire afwijkingen 5 op niveau 4 en 3 op niveau 5/ resectie myomen (type 0) 5 op niveau 4 en 3 op niveau 5; resectie adhesies 3 op niveau 4; klieven/resectie uterien septum 3 op niveau 4 Niveau 3 hysteroscopische chirurgie (in totaal minimaal 30): resectie myomen (type 1) 5 op niveau 4; resectie myomen (type 2) 5 op niveau 4 Intrauteriene procedures: Novasure® (minimaal 20) 5 op niveau 4 en 5 op niveau 5; SIS/GIS echoscopie (minimaal 20): 5 op niveau 5 Algemene competentie-ontwikkeling: verdieping van maatschappelijke/organisatorische competenties. Voorbeelden: participatie in VIM-commissie, voorbereiden endometriosebespreking/multidisciplinaire benadering endoscopie, geven van endoscopie-skillslab onderwijs aan mede-assistenten, bijhouden van complicatieregistratie en besprekingen, zich inzetten voor ‘risk-management’, participatie in inkoopbeleid van apparatuur en materialen. Tevens mogelijkheid volgen St. Antonius masterclass management.

Show-and-tell

Nurah Hammoud (AIOS): “Als differentiant benigne gynaecologie heb je in het St Antonius veel expositie aan een diversiteit aan ingrepen en spreekuren. Opleiden is een werkwoord en dat merk je zeker als differentiant benigne gynaecologie! Naar aanleiding van jouw bekwaamheidsverklaringen, ga je aan de slag bij diverse ingrepen. Er zijn naast veel voorkomende gynaecologische operaties, ook operaties voor endometriose sanering en de DaVinci. De gynaecologen zijn erg behulpzaam om jou te helpen je leerdoelen te behalen.”

Sollicitatie en contact

Dr. P.C.M. Graziosi, opleider en hoofd pijler benigne gynaecologie, p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl enDr. A.C. Verkleij-Hagoort, plaatsvervangend opleider, ac.verkleij@antoniusziekenhuis.nl.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/