Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie/Bekkenbodem

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot derdelijns centrum voor complexe en innovatieve gynaecologische chirurgie en beschikt over moderne OK-faciliteiten. Als AIOS krijg je ruimschoots de kans te participeren in prolaps- en incontinentieoperaties, uitgevoerd van autoloog t/m MESH chirurgie in al zijn facetten. De stage biedt je tevens deelname aan gynaecologische spreekuren en de multidisciplinaire incontinentiepoli’s. Je zult diensten draaien om de gynaecologische vaardigheden te blijven beheersen. Uiteindelijk zul je voldoende competenties hebben die nodig zijn dit aandachtsgebied mede te gaan organiseren, leiden en innoveren. 

MSRC-erkenning
De opleiding Urogynaecologie in het St. Antonius Ziekenhuis voldoet aan de eisen voor erkenning, zoals geformuleerd door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). In 2008 vond er een visitatie plaats, waarop erkenning volgde tot april 2014.

Faciliteiten
Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt als topklinisch opleidingsziekenhuis over diverse faciliteiten om het leerklimaat te optimaliseren. Zo beschikt het ziekenhuis over een eigen Academie, die professionals vele mogelijkheden biedt om (verder) te leren en zich te ontwikkelen. Aanwezig zijn: een collegezaal, medische bibliotheek en twee skillslabs. Vanzelfsprekend krijg je regelmatig reanimatietraining en kun je 24 uur per dag terecht in de bibliotheek om je te verdiepen in literatuur en wetenschap.

Opleidingsplaatsen
De opleiding tot gynaecoloog is per 1 januari 2013 onder de nieuwe constructie volgens BOEG ingedeeld. Dit betekent dat je na je eerste twee jaar perifere stage en je derde en vierde jaar academische stage, je opleiding afsluit met twee jaar differentiatiestage. Het eerste jaar van de differentiatie zul je in het UMC Utrecht en bij Alant Vrouw Bilthoven werken. Het laatste jaar zal plaatsvinden in het St. Antonius. Er zijn in totaal 6 opleidingsplaatsen aanwezig voor AIOS Gynaecologie, waarvan 1 á 2 opleidingsplaatsen voor differentiërende AIOS Urogynaecologie. Verder worden er plaatsen voor zes reguliere co-assistenten, waaronder twee ASAS, aangeboden. Je werkt voor de differentiatiestage Urogynaecologie op de locaties Nieuwegein en Leidsche Rijn.

Cursussen, symposia en lidmaatschappen
Met de AIOS zal vooraf bekeken worden welke cursussen en symposia goed aansluiten bij zijn/haar individuele leerdoelen, waarop besloten wordt aan welke deelgenomen gaat worden. Cursussen waaraan je kunt deelnemen zijn: de Praktische Cursus Female Urology & Urogynaecologie, de cursus UDO en de cursus anatomie/kadaver Nijmegen. Verder kun je een congres van de ICS of IUGA bijwonen en wordt van je verwacht dat je participeert in symposia van de Werkgroep Bekkenbodem (WBB) van de NVOG. Van laatstgenoemde werkgroep word je actief lid.

Wetenschappelijk onderzoek
In het St. Antonius Ziekenhuis heerst een gunstig wetenschappelijk klimaat en ook binnen de vakgroep Gynaecologie wordt veel aandacht besteed aan het, deels consortium geassocieerde, onderzoek. Er wordt research gedaan naar innovaties binnen de bekkenbodemchirurgie, vergelijkende studies tussen diverse behandelingen en nieuwe en bestaande behandelmogelijkheden. Voorts wordt onderzoek gedaan naar genetische factoren van blaasstoornissen, regeneratieve geneeskunde en naar optimalisering van patiënten follow up. Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij zich in het wetenschappelijk onderzoek ontplooit en in de diverse bekkenbodem consortium studies participeert. Verder zal hij/zij een voordracht moeten houden voor een wetenschappelijke vereniging of een vergelijkbaar podium en een keer de eerste auteur zijn in een peer-reviewed artikel. Het UU jaar is bedoeld voor het starten van een eindopdracht en de aard hiervan wordt afgestemd met de niet-UU kliniek. Minimaal 1 publicatie in de top 10 is het doel.

Toetsing
Zowel AIOS als ANIOS dienen een portfolio bij te houden met KBP’s en KPBV’s (voorheen OSATS) en bijbehorende verrichtingen. Individuele leerdoelen kunnen op deze manier waar nodig steeds worden bijgesteld. Beoordeling geschiedt conform het Lokale Opleidingsplan dat bij het secretariaat op te vragen is. Voor een overzicht van de toetsinstrumenten en de aantallen verrichtingen die behaald dienen te worden, zie de bijlage.

Vakgroep
De vakgroep Gynaecologie bestaat uit veertien gynaecologen. Binnen de Urogynaecologie wordt er nauw samengewerkt met bekken fysiotherapeuten, een sexuoloog en de maatschappen Urologie, MDL en Chirurgie. Het aantal AIOS wisselt van 4-6 en het aantal ANIOS is doorgaans 3. Verder zijn er zes reguliere co-assistenten in dienst, waaronder 2 ASAS. Indien je meer informatie wilt over productiecijfers, het zorgaanbod op de poliklinieken en afdeling, dan kun je het jaarverslag opvragen bij het secretariaat.

Sollicitatie en contact

Voor je sollicitatie of meer informatie kun je contact opnemen met: 

Secretariaat Mts. Gynaecologie
Mw. A. Modderman
Postbus 2500
3435 CM Nieuwegein
Telefoon: 030-6092086

Gynaecologen
Dr. J.H. Schagen van Leeuwen, opleider Gynaecologie
Telefoon: 030-6092986
E-mail: j.schagen@antoniusziekenhuis.nl

Dr. G.C.M. Graziosi, plaatsvervangend opleider Gynaecologie
Telefoon: 030-6092086
E-mail: p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl

Voor meer informatie over het St. Antonius Ziekenhuis, bekijk de website: www.antoniusziekenhuis.nl. Vanaf deze site kun je doorklikken naar de website van de Antonius Academie.

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
Postbus2500
3430 EM Nieuwegein

 

 

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/