Differentiatiestage Slaapstoornissen Poliklinische zorg en KNF

Aanvang: 
19-12-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios werkt en leert gedurende 3-6 maanden op de polikliniek slaapstoornissen, en ziet daar per dag zo'n 6  nieuwe patiënten en 6 (eigen) controle patiënten. Tevens beoordeelt de AIOS PSG’s en actigrafie onderzoeken op de KNF afdeling. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mee te kijken met de slaapspreekuren van de KNO arts en longarts. De nadruk ligt op een breed palet aan slaapstoornissen: ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen,  narcolepsie, insomnia, bewegingsstoornissen tijdens de slaap en parasomnie.

Hoe ga ik leren?

Er is aandacht voor alle 7 competenties waarbij er met name aandacht is voor de algemene competentie  organisatie / efficiëntie, multidisciplinair werken in een slaapcentrum en werken op een  algemene polikliniek neurologie in een groot algemeen ziekenhuis. Er is een startgesprek met opleider neurologie, waarbij er aandacht is voor een persoonlijk opleidingsplan, en algemene vaardigheden zoals organisatie en leiderschap. Er is een       startgesprek met de directe begeleider, en een eindgesprek met de directe begeleider en opleider.

Sollicitatie en contact

Laurien Teunissen, neuroloog  (l.teunissen@antoniusziekenhuis.nl)                                             
Marjon van der Meulen, neuroloog (m.meulen@antoniusziekenhuis.nl)

Duur van de stage: 3-6 maanden. De stage kan heel goed parttime worden uitgevoerd met een minimum van twee dagen per week.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/