Differentiatiestage Bewegingsstoornissen Poliklinische zorg en behandeling met botuline toxine

Aanvang: 
01-11-2018
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios werkt en leert gedurende 3-6 maanden op de polikliniek bewegingsstoornissen, en ziet daar per dag zo'n 6  nieuwe patiënten en 6 (eigen) controle patiënten. Tevens participeert de AIOS in het botuline toxine spreekuur. Tijdens deze stage maak je kennis met alle vormen van bewegingsstoornissen, waarbij het accent zal liggen op de ziekte van Parkinson.

In 2017 zijn 1.015 patiënten met de ziekte van Parkinson behandeld in het St. Antonius ziekenhuis. Naast verwijzingen van huisartsen, zien wij second opinions die verwezen worden door neurologen uit de regio of op verzoek van patiënten zelf. Bij de behandeling van Parkinson patiënten is een multidisciplinair team betrokken (onder andere neuroloog, Parkinson verpleegkundige, revalidatiearts, geriater, psychiater, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en neuropsycholoog). Daarnaast hebben wij regelmatig regionale intervisie met andere ziekenhuizen uit de regio Midden-Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten wordt o.a. de indicatie voor gevorderde therapieën bij patiënten besproken.

Alle gevorderde therapieën bij de ziekte van Parkinson worden in het St. Antonius ziekenhuis toegepast en hier zal je tijdens je stage dan ook ervaring mee opdoen. Instelling op en begeleiding bij de apomorfine en duodopa pomp vind in ons ziekenhuis plaats. Voor de implantatie ten behoeve van Deep Brain Stimulation (DBS) werken wij samen met diverse andere ziekenhuizen. De begeleiding na implantatie kan meestal door ons worden uitgevoerd.

Hoe ga ik leren?

Er is aandacht voor alle 7 competenties waarbij er met name aandacht is voor de algemene competentie organisatie / efficiëntie, multidisciplinair werken en werken op een algemene polikliniek neurologie in een groot algemeen ziekenhuis. Er is een startgesprek met opleider neurologie, waarbij er aandacht is voor een persoonlijk opleidingsplan, en algemene vaardigheden zoals organisatie en leiderschap. Er is een startgesprek met de directe begeleider, en een eindgesprek met de directe begeleider en opleider.

Sollicitatie en contact

Mark Huisman, neuroloog  (mh.huisman@antoniusziekenhuis.nl)                                             
Marjon van der Meulen, neuroloog (m.meulen@antoniusziekenhuis.nl)

Duur van de stage: 3-6 maanden. De stage kan heel goed parttime worden uitgevoerd met een minimum van twee dagen per week, en is derhalve goed te combineren met de differentiatiestage slaapstoornissen.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/