Differentiatiestage Algemeen De AIOS verdiept zich in de thoracale oncologie. Stageduur is minimaal 4 maanden.

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

De AIOS werkt en leert op de klinische/poliklinische afdeling Oncologie (locatie Utrecht) en op de poliklinische diagnostische afdeling en endoscopie afdeling (locatie Nieuwegein). Stageduur is minimaal 4 maanden. De AIOS werkt samen met de supervisoren op locatie Utrecht en Nieuwegein. De AIOS verdiept zich in de thoracale oncologie.

De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van o.a.: de pathologie, diagnostiek en  stadiëring van longkanker. Mutatie, translocatie en amplificatie analyse: technieken en uitkomsten. Interpretatie van moleculaire biologische gegevens. Chemotherapie en bijwerkingen van de meest gebruikte middelen. Farmacologie van targeted therapy en. immunotherapie. Interacties van geneesmiddelen. Invloed van co-morbiditeit op de therapie keuze. Participatie in regionaal MDO, tumor board en immuno oncologie MDO.

 Begeleiding en bewaken van het diagnostisch proces van de patienten die worden geanalyseerd op de diagnostische polikliniek thoracale oncologie.. Supervisie van de AIOS (PTO-stage)  onder begeleiding van dr Schramel.Actieve participatie in de supervisie van de klinische oncologie afdeling en dagbehandeling. Supervisie van de AIOS (klinische oncologie stage) onder begeleiding van supervisor.Het doen van oncologie spreekuren, waarin oa de patienten worden gezien die systeem therapie krijgen.Voorzitten van MDO. Participatie in het EBUS programma, EUS programma (afdeling MDL), en interventie bronchoscopie. Mogelijkheid tot het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Hoe ga ik leren?

Voortgangsgesprek volgens opleidingsschema. Voortgang verdiepingsstage aan de hand van EPA’s (Entrustable Professional Activity)

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan dr. F.M.N.H. Schramel, opleider, aandachtsgebied longoncologie. (secretariaat longziekten, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein), waarna bericht en/of oproep voor sollicitatiegesprek volgt. Om in aanmerking te komen voor de verdiepingsstage bent u in opleiding tot longarts.

 

Bij voorkeur 6 maanden in het 6e jaar van de opleiding.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/