Opleiding Longziekten & Tuberculose

Over de opleiding

Het specialisme Longziekten & Tuberculose richt zich op het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van het ademhalingssysteem.

De longartsen van het St. Antonius ziekenhuis zijn naast de algemene longziekten deskundig op het gebied van: Interstitiële longziekten; thoracale oncologie; slaapgerelateerde stoornissen; vaataandoeningen in de longen; immuundeficiënties; longtransplantatie.

 

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze opleiding doet u kennis en ervaring op door stages te lopen en in verschillende klinische settings te werken. Zo werkt u op de polikliniek (één dagdeel per week), de longbehandelkamer (één dagdeel per week) en de spoedeisende hulp (volgens rooster). Daarnaast doorloopt u de volgende stages: Longfunctiestage, verdiepingsstage interstitiële longziekten, verdiepingsstage thoracale oncologie, consultenstage, stage verpleegafdeling, stage longchirurgie/intensive care, uitwisselingsstage met het UMCU. Naast de basis longgeneeskunde en tuberculose richt de opleiding zich op thoracale oncologie en interstitiële longziekten en kunt u zich verdiepen in andere aandachtsgebieden, zoals b.v. “: vaatpathologie (b.v.  pulmonale hypertensie), afweerstoornissen en OSAS. Bovendien vindt er een zesmaandelijkse uitwisseling plaats met de opleiding tot longarts in het UMCU en is het mogelijk internationaal wetenschappelijk onderzoek te doen.

Hoe wordt de aios begeleid?

U wordt gedurende de opleiding door middel van coaching-on-the-job en gestructureerde voortgangsgesprekken continu begeleid door de specialisten. De voortgang in de stages wordt vastgelegd door middel van EPA’s (Entrustable Professional Activities)

 

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan de opleider dr. F.M.N.H. Schramel (secretariaat longziekten, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein), waarna bericht en/of oproep voor sollicitatiegesprek volgt. Om in aanmerking te komen voor de opleiding moet u in het bezit zijn van een artsdiploma, heeft u bij voorkeur ervaring als ANIOS en heeft u belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek.

Afhankelijk van start opleiding Longziekten & Tuberculose

De opleiding tot longarts duurt zes jaar. Deze bestaat uit 20 maanden vooropleiding interne geneeskunde en 4 jaar en 4 maanden opleiding longziekten en tuberculose. De opleiding kan in kortere tijd worden afgelegd als competenties/EPA’s eerder worden behaald.

Over de regio

Afdeling Longziekten & Tuberculose van het UMCU

 

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/