Differentiatiestage Algemeen Supervisiestage voor laatste jaars aios neurologie. Organiseren en superviseren van anios op de afdeling. Profileren algemene neurologie in groot, niet-academisch ziekenhuis

Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

In het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk om 3-6 maanden een differentiatiestage te doen waarbij je ervaring opdoet met de rol als supervisor op de afdeling neurologie van een groot algemeen ziekenhuis.

Te voren wordt geïnventariseerd wat aanvullend is voor de individuele aios, die voorsorteert op werken in een maatschap/vakgroep neurologie in een algemeen ziekenhuis. “Tailor-made” wordt een stage hierop aangepast, waarbij in ieder geval geleerd wordt om jonge collega’s aan te sturen, en de afdeling efficiënt en kwalitatief goed te organiseren. Benodigde competenties: senior niveau van klinisch redeneren en differentiaal diagnostisch denken.

Hoe ga ik leren?

De aios superviseert de dagelijkse zorg voor neurologische patiënten en begeleidt zaalartsen bij het voeren van gesprekken: opname/ontslag gesprek, familiegesprekken, slecht nieuwsgesprekken. Tevens superviseert hij de statusvoering in het EPD. Hij geeft adequate feedback aan zaalarts en overlegt met superviserend neuroloog. Vooral de algemene competentiegebieden organisatie, management, leidinggeven en didactische vaardigheden bij het begeleiden van jongere jaars arts-assistenten komen aan bod. Tevens zal je enkele dagdelen per week poliklinische werkzaamheden verrichten, waarbij je tevens ervaring kunt opdoen met een grotere mate van zelfstandigheid met een superviserend neuroloog op de achtergrond.

Show-and-tell

“De supervisiestage neurologie kan ik aan iedere laatstejaars aios aanraden. De stap van aios naar neuroloog is een stap die met meer verantwoordelijkheden gepaard gaat en die best groot kan zijn als je van de een op de andere dag die extra verantwoordelijkheid krijgt. Deze stage was voor mij een ideale voorbereiding voor deze stap, omdat je in een veilige omgeving ervaring opdoet met je taak als supervisor. Als je toch supervisie wenst, dan is deze altijd laagdrempelig beschikbaar. Heb je echter geen behoefte aan directe supervisie, dan krijg je de ruimte om zelfstandig te werken, waarbij er  wel nog de supervisie achteraf is voor het waarborgen van een veilig opleidingsklimaat. Naast de medisch inhoudelijke competentie groei je met name in o.a. de  competenties organisatie, onderwijs en samenwerking. Doordat je op verschillende afdelingen werkt, kom je aan het eind van  je opleiding ook weer met diverse aandachtsgebieden binnen de neurologie in aanraking. Zo zal je op de afdeling in Nieuwegein veel vasculaire en acute neurologie zien, maar ook neuromusculaire patiënten. In Utrecht zal je veel Parkinson, MS en neuro-oncologie zien. Kortom, de grotere verantwoordelijkheid in een veilige omgeving en de grote mix van aandachtsgebieden maken dat deze stage een ideale voorbereiding is op je baan als neuroloog!”

Mark Huisman, aios tot 1-4-2016

Sollicitatie en contact

Een sollicitatie voor de differentiatiestage superviseren in een algemeen ziekenhuis kan worden gericht aan Marjon van der Meulen (m.meulen@antoniusziekenhuis.nl).

6e jaars arts-assistent neurologie.  Gedurende 6 maanden of 3-6 maanden (als eerder opleidingsgedeelte in st Antoniusziekenhuis is gevolgd)

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/