Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is bedoeld voor AIOS die meer ervaring op willen doen in de voortplantingsgeneeskunde om uiteindelijk binnen een niet-universitaire kliniek dit aandachtsgebied te gaan organiseren, leiden en innoveren. Doordat het St. Antonius Ziekenhuis in het kader van de geassisteerde voortplantingsbehandelingen nauw samenwerkt met het UMC Utrecht (binnen het rCVU, zie verder), krijg je de kans binnen een grote diversiteit aan diagnostiek, behandeling, logistiek en organisatievormen de benodigde en nog niet eerder behaalde competenties hiertoe te verwerven.

 

MSRC-erkenning

De opleiding Voortplantingsgeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis voldoet aan de eisen voor erkenning, zoals geformuleerd door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). In 2008 vond er een visitatie plaats, waarop erkenning volgde tot april 2014. In december 2013 is er een nieuwe visitatie gepland.

Faciliteiten

Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt als topklinisch opleidingsziekenhuis over diverse faciliteiten om het leerklimaat te optimaliseren. Zo beschikt het ziekenhuis over een eigen Academie, die professionals vele mogelijkheden biedt om (verder) te leren en zich te ontwikkelen. Aanwezig zijn: een collegezaal, medische bibliotheek en twee skillslabs. Vanzelfsprekend krijg je regelmatig reanimatietraining en kun je 24 uur per dag terecht in de bibliotheek om je te verdiepen in literatuur en wetenschap.

Opleidingsplaatsen

De opleiding tot gynaecoloog is per 1 januari 2013 onder de nieuwe constructie volgens BOEG ingedeeld. Dit betekent dat je na je eerste twee jaar perifere stage en je derde en vierde jaar academische stage, je opleiding afsluit met twee jaar differentiatiestage.

De eerste 6-18 maanden van de differentiatie zul je in het UMC Utrecht werken. De overige 6-12 maanden zullen plaatsvinden in het St. Antonius. Er zijn in totaal 6 opleidingsplaatsen aanwezig voor AIOS Gynaecologie, waarvan 1 á 2 opleidingsplaatsen voor differentiërende AIOS Voortplantingsgeneeskunde. Verder worden er plaatsen voor 6 reguliere co-assistenten, waaronder 2 ASAS, aangeboden. Je werkt voor de differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde op de locaties Nieuwegein en Leidsche Rijn.

Cursussen, lidmaatschappen en symposia

Met de AIOS zal vooraf bekeken worden welke cursussen en symposia goed aansluiten bij zijn/haar individuele leerdoelen, waarop besloten wordt aan welke deelgenomen gaat worden.

Cursussen waaraan je kunt deelnemen zijn: Begeleide intervisie, Communicatiemodules, Evidence Based Medicine, Management I, Management II, Patiëntveiligheid of Leren en werken in balans.

Er wordt van je verwacht dat je participeert in de werkgroep IVG van de NVOG en in de DSRM. Voorts worden lidmaatschap en participatie gevraagd in tenminste een van de commissies van de NVOG koepels Opleiding en Wetenschap, Kwaliteit, Gynaecoloog en Maatschappij of Communicatie. Ter bevordering van je specifieke deskundigheid kun je deelnemen aan de IVF werkgroep-vergaderingen.

Tot slot kun je eenmalig een internationaal congres (ESHRE) of symposium bezoeken.

Wetenschappelijk onderzoek

In het St. Antonius Ziekenhuis heerst een gunstig wetenschappelijk klimaat en ook binnen de vakgroep Gynaecologie wordt veel aandacht besteed aan lopende consortiumstudies. Er is eveneens ruimte voor eigen wetenschappelijk onderzoek, indien van toepassing.

Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij zich in het wetenschappelijk onderzoek verdiept en ofwel een presentatie houdt tijdens een (inter)nationaal congres of symposium ofwel een wetenschappelijk artikel publiceert over een oncologisch onderwerp.

Toetsing

Zowel AIOS als ANIOS dienen een portfolio bij te houden met KBP’s en KPBV’s (voorheen OSATS) en bijbehorende verrichtingen. Individuele leerdoelen kunnen op deze manier waar nodig steeds worden bijgesteld. Beoordeling geschiedt conform het Lokale Opleidingsplan dat bij het secretariaat op te vragen is. Voor een overzicht van de toetsinstrumenten en de aantallen verrichtingen, die behaald dienen te worden, zie de bijlage.

Sollicitatie en contact

Voor je sollicitatie of meer informatie kun je contact opnemen met:

Secretariaat Mts. Gynaecologie
Mw. A. Modderman
Postbus 2500
3435 CM Nieuwegein
Telefoon: 030 609 20 86

Gynaecologen
Dr. J.H. Schagen van Leeuwen, opleider Gynaecologie
Telefoon: 030 609 29 86
E-mail: j.schagen@antoniusziekenhuis.nl

Dr. G.C.M. Graziosi, plaatsvervangend opleider Gynaecologie
Telefoon: 030 609 20 86
E-mail: p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl

Contactpersoon Voortplantingsgeneeskunde
Dr. G.J.E. Oosterhuis
E-mail: j.oosterhuis@antoniusziekenhuis.nl

Voor meer informatie over het St. Antonius Ziekenhuis, bekijk de website: www.antoniusziekenhuis.nl. Vanaf deze site kun je doorklikken naar de site van de Antonius Academie.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/